EN

– Amandus trenger film- og fjernsynsvitenskap!

Denne artikkelen er skrevet for en eldre utgave av festivalen, og kan inneholde informasjon som ikke er gyldig lenger.

Teksten er skrevet av administrasjonen i Amandus Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival, bestående av Stine Marie Solem, Eivind Myklebost Nordengen og Øystein Egge.

Vi mener film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer er essensielt for en bærekraftig filmkultur i Lillehammer og en svært viktig brikke i arrangeringen av festivalen.

Studiet film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer står i fare for å miste bachelorløpet, som med det kan føre til en sterk svekkelse av hele Lillehammers filmmiljø.

Studentene har alltid vært viktig for Amandusfestivalen. Tidligere først og fremst på arrangørsiden, men etter fusjoneringen med Den Norske Studentfilmfestivalen har studentfokuset også blitt kraftig forsterket på innholdssiden, og festivalen har nå som mål å være en plattform for filmskapende og filminteresserte studenter fra hele Norden.

Både Amandusfestivalen og Studentfilmfestivalen har vært helt avhengig av studenter fra kulturprosjektledelse (KPL) og film- og fjernsynsvitenskap (FFV) ved Høgskolen i Lillehammer til å stå for selve gjennomføringen av festivalen. KPL har hatt arbeidet med festivalen som et eget skoleprosjekt i årevis, og i år er også dette formelt sett satt inn i timeplanene til FFV-studentene. Studentene er altså det som får festivalen til å tikke og til å stadig fornye seg med nye innspill, nye ideer og et brennende engasjement.

Film- og fjernsynsvitenskap er et teoretisk studium som gir kompetanse innen film- og fjernsynsanalyse og mediehistorie – svært viktige verktøy for å forstå dagens audiovisuelle medier – men også praktisk erfaring som kritikk- og kulturformidling, kulturpolitikk- og økonomi og en innsikt og forståelse i hvordan filmbransjen fungerer i Norge og verden for øvrig. Og ikke minst har film- og fjernsynsvitenskap vært en svært viktig arena for å dyrke filminteressen, gjennom eksempelvis vår gode samarbeidspartner Lillehammer Filmklubb – en studentorganisasjon som i årevis har vært driftet av engasjerte studenter fra FFV.

For at vi i Amandus skal kunne oppnå vårt mål om å etablere oss som ikke bare en norsk, men nå også en internasjonal filmfestival for filminteresserte ungdommer og studenter, er vi også avhengig av et spirende og engasjert filmmiljø ellers i Lillehammer. Festivalen vil bidra med det vi kan gjøre, men det er klart om det filmvitenskapelige miljøet i Lillehammer svekkes, vil dette kunne føre til en svekkelse av hele byens filmmiljø.

I dag skal høgskolestyret avgjøre fremtiden til studiet, der det vil foreslås at det ikke lenger skal tilbys bachelorgrad i studiet. Vi i Amandus-administrasjonen mener det er helt essensielt at studiet får en trygg og god fremtid ved Høgskolen i Lillehammer. Vi mener skolen bør bruke anledningen til å virkelig satse på film og TV og til å skape et større fellesskap for de audiovisuelle studiene ved skolen. Dette vil styrke det filmfaglige miljøet ved skolen, og også bidra til å etablere Lillehammer som det fremste studiestedet for film- og TV i Norge.

Vi støtter film- og fjernsynsvitenskap, og håper høgskolens styre også ser hvilken verdi studiet gir utover hva det bringer på bordet av kroner og øre.

For mer bakgrunn om saken, kan du lese Kristine Tingvik Aas sin kronikk på Montages, “Film- og fjernsynsvitenskapens skjebne: Skal den nasjonale filmkulturen lide for lokale feiltrinn?”, og se Facebook-kampanjen Bevar film- og fjernsynsvitenskap ved HiL.