EN

Amandus får økt støtte fra NFI

Denne artikkelen er skrevet for en eldre utgave av festivalen, og kan inneholde informasjon som ikke er gyldig lenger.

Det er gledelig å se at filminstituttet fortsetter å se betydningen Amandusfestivalen har for dagens og fremtidens filmbransje. Amandus får for festivalen i 2018 en økning på 10 %.

NFI skriver også på sine nettsider at de bevisst satser på aktiviteter rettet mot barn og unge:

Samtidig som barn og unge blir tilgodesett gjennom de store festivalene, styrkes tilbudet til denne målgruppen gjennom økte tilskudd til Barnefilmfestivalen i Kristiansand og Amandus-festivalen i Lillehammer.

– Dette var en svært god start på det nye året, og vi gleder oss til å lage verdens beste Amandusfestival i mars, utroper festivalsjef Linda Steinhoff gledesfylt etter at nyheten ble sluppet.

Hele tildelingslisten kan du se på NFIs nettsider.

Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival arrangeres 21.-24. mars. Du kan fremdeles sende inn film til festivalen, der påmeldingsfristen er 21. januar.


Bilde: Amandus-staben feirer nyheten i Lillehammers vakre vinterlandskap. Foto: Eivind M. Nordengen