Nominert filmskaper

Praktisk informasjon til nominerte filmskapere på Amandus Blikkfang

Dette er en samleside med informasjon til nominerte filmskapere på Amandus Blikkfang.

Laurels: https://drive.google.com/open?id=1VmIpnPz6lAan8bbP73P85GpQehW74rpy&usp=drive_fs

Festivalpass

Som nominert filmskaper får du akkreditering som gir tilgang til hele hovedprogrammet* på festivalen.

Du kan registrere deg her

Velg Akkreditering for filmskapere / Accreditation for filmmakers, deretter velger du hvilken film du er tilknyttet og hvilken rolle du hadde i den (filmene er oppført med sine engelske titler).

*Enkelte spesialarrangementer kan ha egne påmeldinger eller billettsalg. Informasjon om dette vil stå i programmet.

I utgangspunktet legger vi opp til maks 3 personer per film, men antar at vi kan tøye det litt ved behov.

Filmvisning og samtale med filmskapere

Alle filmene fordeles på seks visningsbolker som vises på festivalen i omtrentlig denne strukturen:

(mer detaljert programoversikt kommer nærmere festivalen).

Hver programbolk vil vare omtrentlig 75 minutter og etterfølges av en samtale med filmskapere tilstede. Vi håper så mange som mulig har lyst til å komme og representere filmen og bli med i samtalen.

Har du en spesielle dag eller tidspunkt du ønsker filmen vist, er det fint om du tar kontakt så snart du kan. Vi kan ikke love å oppfylle alle ønsker, men vi skal prøve så godt vi kan.

Visningsklar videofil til festivalen

Vi ønsker at du sender inn en versjon av filmen i høy kvalitet som kan brukes på visningen. Festivalen foregår i hovedsak på et sted utenfor vanlige kinosaler, og vi ønsker derfor ikke DCP-er. Du kan sende inn visningsfiler i 1080p, 2k eller 4k, gjerne i mp4 eller mov. Vi tar imot både i ProRes og h.264.

Visningsklare filmer sendes til post@amandusfestivalen.no innen 10. september 2023. Du kan bruke tjenester som WeTransfer, FileMail, Google Drive, Dropbox, Vimeo, osv. Har du en tidsfrist på nedlastingen er det fint om den ikke går ut før 10. september (og gjerne litt etter), siden det kan hende vi da ikke rekker å få lastet den ned før.

Undertekster

Amandus Blikkfang er en internasjonal festival. Derfor må alle filmer ha engelske undertekster, enten brent inn eller som vedlagt srt-fil (eller lignende). Dersom underteksten er brent inn, ønsker vi helst at den ikke dekker over letterbox, dersom formatet er i cinema-scope (21:9).

Reise og opphold

Reise til Lillehammer

Vi dekker ikke reise til festivalen, men vi oppfordrer til å søke reisestøtte hos ditt regionale filmsenter.

Lillehammer har svært gode togforbindelser, og det går tog en gang i timen fra Oslo/Oslo Lufthavn med Vy til Lillehammer. Det går også flere avganger om dagen fra Trondheim og sørover med SJ NORD.

Amandus Blikkfang drives på en bærekraftig måte, og vi oppfordrer til bruk av miljøvennlige reiser.

Overnatting

Vi dekker i utgangspunktet ikke overnatting til nominerte filmskapere, men jobber med å få til gode og rimelige alternativer.

Spørsmål?

Er det noe annet du lurer på, er det bare å ta kontakt.

Send oss gjerne en mail til nominert@amandusfestivalen.no.