• #amandus32 // 10. – 13. April 2019

    The Festival Poster

    We are proud to present this years festival poster.
    Denne artikkelen er skrevet for en eldre utgave av festivalen, og kan inneholde informasjon som ikke er gyldig lenger.

    We are proud to present this years festival poster.

    © Copyright 2018 Amandus – Lillehammer International Student Film Festival | All rights reserved