• Follow the nominations

    Follow the announcements for the nominated films live on Facebook this Tuesday.
    Denne artikkelen er skrevet for en eldre utgave av festivalen, og kan inneholde informasjon som ikke er gyldig lenger.

    Films has been seen and choices made. The nominated films are ready!

    The nominations for Amandus JUNIOR, Amandus YOUTH and Amandus STUDENT will be announced live on Facebook Tuesday February 13th, from 12:00.

    The nominated films for Amandus OPEN and the Runner-ups category will be announced later.