NO

Panelet: Amandus OPEN

Under hver dagssending vil ekspertpanelet vårt diskutere nominert konkurransefilm. Panelet består av Montages-redaktør Lars Ole Kristiansen og filmkritikerne Ida Madsen Hestman og Einar Aarvig.

  • Lillehammer kino sal 3
  • Friday 3. April
    15:30-16:15
Gjest

pll_5df01011efbcd

a:2:{s:2:"en";i:18041;s:2:"nb";i:18001;}

Gjest

pll_5df010b4c33a7

a:2:{s:2:"en";i:18049;s:2:"nb";i:17946;}

Gjest

pll_5df015902bc70

a:2:{s:2:"nb";i:18073;s:2:"en";i:18037;}