NO

Snakkomdet // Varslingsrutiner med Hinn og Amandus

Free event. No registration.

  • Friday 23. February
  • 12:00 - 13:00
  • HINN - Aud A

23. februar setter Amandus lys på virkeligheten #metoo og #stilleforopptakhar blottlagt. Hva er seksuell trakassering? Hvordan varsler vi om tilfeller som er ubehagelige? Hva gjør vi om vi ser noe vi reagerer på?

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer legges skolens varslingsrutiner frem. Rektor Kathrine Skretting, festivalsjef Linda Steinhoff, kommunikasjonsansvarlig/prorektor/styreformann Jens Uwe Korten og studenter ved høgskolen informerer om rutiner og forskjellige forberedelser vi gjør i forkant og under festivalen.

Vi vil invitere alle studenter, ansatte og alle med tilknytning til Amandus til å komme å høre på i auditorium A.

Du er velkommen til å bry deg!