0

Amandus YTRING 2019

Hva er YTRING?

Amandus YTRING er et prosjekt som tar unge på alvor ved å problematisere og diskutere aktuell samfunnstematikk, sett fra et ungt medieperspektiv.

Årets tematikk er svært aktuelt: demokrati og ytringsfrihet i en moderne mediehverdag. Prosjektet vil være synlig både i forkant, under og i etterkant av festivalen. Det vil arrangeres debatter, foredrag og filmvisninger rettet mot tematikken.

NB: denne siden viser informasjon om Amandus YTRING 2019. Informasjon om prosjektet for 2020 annonseres på et senere tidspunkt.

Demokrati og ytringsfrihet i en moderne mediehverdag

Mediehverdagen er under forandring og det dukker stadig opp utfordringer knyttet til medier, ytringsfrihet, informasjonsutveksling og demokrati i offentligheten. Vi har over de seneste årene blitt kjent med uttrykk som falske nyhetertrollfabrikker og ekkokamre. Nyheter konsumeres i svært stor grad gjennom sosiale medier, uten noen egentlig kontroll på hva som publiseres, leses og forstås som fakta og sannheter.

Både for fremtidens film- og medieskapere og fremtidens mediekonsumenter er det helt essensielt å ha en forståelse for hvordan medier påvirker samfunnet og hverdagen vår og hvilken påvirkningskraft det kan ha for både små og store valg vi tar.

Hvordan fremstilles verden gjennom levende bilder i dag gjennom nyheter, sosiale medier og forskjellige strømmetjenester? Hvordan kan spredningen av falske nyheter velte et demokrati? Hva kan morgendagens medieprodusenter gjøre for å skape en stabil medievirkelighet som støtter opp om demokratiet i stedet for å rive det ned?

Dette er noen av spørsmålene som Amandus YTRING 2019 vil ta for seg i forkant og under festivalen.

Program

Klikk deg inn på de forskjellige arrangementene for å lese mer om programpostene tilknyttet Amandus YTRING.

Programoversikten er ikke tilgjengelig.

Manuskonkurranse

Vi hadde en egen manuskonkurranse tilknyttet Amandus YTRING-prosjektet. Tematikken for konkurransen var fake news.

Vinneren av årets manuskonkurranse var Thelma Utaker Bjerke, med prosjektet Ulv. Vi gratulerer!

Prosjektet

Amandus YTRING er et prosjekt som skal videreføres fra år til år for å ta opp samfunnsaktuell tematikk som er relevant for unge film- og medieinteresserte. I anledning at Lillehammer kommune har fått status som UNESCO Litteraturby skal prosjektet også kunne knyttes til FNs bærekraftsmål.

Prosjektet Amandus YTRING ble for første gang arrangert under Amandusfestivalen 2018, som en ny arena der unge fra hele Norden møtes for å gjøre seg kjent med og diskutere aktuelle samfunnsrelaterte problemstillinger. Tematikken handlet da om likestilling i film og mediebransjen, og satte et særlig fokus på oppfølgingen av Metoo-sakene i bransjen. Du kan lese mer om Amandus YTRING 2018 her.