Amandusfestivalen #36
29. mar - 1. apr 2023

Amandus 2020

Den 33. utgaven av festivalen ble arrangert 1. - 4. april 2020.

Festivalplakat 2020

Det spesielle festivalåret 2020

Som vi nå er godt kjent med, skulle ikke 2020 bli et normalt festivalår. I mars ble korona-epidemien en verdensomfattende pandemi og gjorde at Norge måtte innføre de strengeste tiltakene i fredstid. Det betydde at alle arrangementer måtte avlyses, og at det ikke ble mulig å arrangere festival.

Men allerede før skituristene i Nord-Italia og Østerrike landet hjemme i Norge og ordet “corona” for all fremtid gikk fra å være kjent som et meksikansk ølmerke til en livsfarlig influensa, var det forskjellige faktorer som gjorde at den 33. utgaven av festivalen ville være en annerledes utgave; bemanningsendring grunnet fødselspermisjon, noe omstrukturering av stab blant studentene vi samarbeider med ved Høgskolen i Innlandet, bruk av noen nye lokaler til flere arrangementer, og ikke minst tiltakene vi påførte oss selv for å bli en miljøvennlig og bærekraftig filmfestival.

Planleggingen var i rute og vi ville vært klare til å gjennomføre en flott festival i Lillehammer de første dagene i april. Vi følte oss trygge på at årets overordnede miljøtema fremdeles ville være det store samtaleemne som årets festivaldeltakere ville ha mye engasjement rundt, og vi hadde et omfattende og spennende program med høy kvalitet som vi gledet oss til å presentere.

Så kom koronaen, og Norge stengte ned. Forvirringen rådet en liten stund, men ganske raskt bestemte vi oss for å prøve å snu situasjonen til noe positivt. Om vi ikke kan bringe ungdom og unge voksne til Lillehammer for å se og lære om film, kan vi heller bringe filmen og programmet til dem. Vi bestemte oss for å lage en digital festival, og ble med det den første norske filmfestivalen som gikk over på dette formatet.

Tre svært intensive uker fulgte, og 1. april var vi klare til å gjennomføre den første utgaven av Amandus ONLINE. Festivalen besto av både verksteder, foredrag, panelsamtaler, masterclasser, intervjuer og selvsagt masse filmvisninger, og var gratis tilgjengelig for alle i løpet av festivalperioden. Med mye tilpasningsvilje fra kurs- og foredragsholdere, greide vi også i stor grad å overføre mye av det allerede planlagte innholdet over på denne plattformen.

Gitt de begrensningene og tidsrommet vi hadde til rådighet, mener vi årets utgave likevel endte med å bli svært vellykket. Innholdsproduksjonen var bra, tilbakemeldingene har vært gode, Amandusfestivalens omdømme har styrket seg som en tilpasningsdyktig og innovativ aktør, og mange flere har fått mulighet til å smake på hva festivalen har å by på. I tillegg har det gitt oss verdifulle erfaringer som vi ønsker å ta med oss videre inn i senere festivalutgaver.

Som vår høye beskytter Kronprinsesse Mette-Marit uttrykte i hilsenen hun sendte til prisutdelingen vår, er kultur noe som binder oss sammen, særlig i perioder som den vi nå har vært gjennom. Derfor mener vi det var helt essensielt for vårt oppdrag som en filmformidler for unge filmskapere å likevel få gjennomført en festival, selv om vi ikke kunne gjennomføre den fysisk i Lillehammer.

Fra festivalrapporten 2020.

Se festivalsjef for Amandus ONLINE 2020, Eivind Nordengen, snakke om prosessen opptaket fra Konvent for filmformidling 6. oktober 2020: