NO

Avdeling B

Nominated film (2018): Amandus YOUTH
  • Fiction
  • 3 min.
  • Available for everyone

Screenings

Avdeling B

Avdeling B er en film produsert til filmkonkurransen “Gullkua” som er en filmkonkurranse mellom medielinjene på Hadeland, Gjøvik og Gausdal videregående skoler. Denne filmen fikk bl.a Publikumsprisen og prisen for Beste Lyd og er laget av elever fra 2. klasse medier og kommunikasjon ved Gjøvik videregående skole.
Filmen er en fiksjon og er laget av og med elevene i alle roller og deler av produksjonen.

Production: SkoleproduksjonCounty: OpplandDirector: Livia Valenti

Avdeling B

Avdeling B er en film produsert til filmkonkurransen “Gullkua” som er en filmkonkurranse mellom medielinjene på Hadeland, Gjøvik og Gausdal videregående skoler. Denne filmen fikk bl.a Publikumsprisen og prisen for Beste Lyd og er laget av elever fra 2. klasse medier og kommunikasjon ved Gjøvik videregående skole.
Filmen er en fiksjon og er laget av og med elevene i alle roller og deler av produksjonen.


        

Screenings

Production: SkoleproduksjonCounty: OpplandDirector: Livia Valenti