NO

En reise til familien

Nominated film: Amandus YOUTH
  • Documentary
  • 11 min.
  • Available for everyone

Screenings

En reise til familien

Mulighetene til å stifte familie er mange. I Norge er de begrenset, men de er der. En del nordmenn velger å dra utenlands for å starte familie.

Production: SkoleproduksjonCounty: BuskerudDirector: Mads BildøyMusic: audioblocks.com

En reise til familien

Mulighetene til å stifte familie er mange. I Norge er de begrenset, men de er der. En del nordmenn velger å dra utenlands for å starte familie.


        

Screenings

Production: SkoleproduksjonCounty: BuskerudDirector: Mads BildøyMusic: audioblocks.com