NO
This film is available from 30. March 2020 00:00 to 5. April 2020 23:59.

En reise til familien

Nominated film (2018): Amandus YOUTH
  • Documentary
  • 11 min.
  • Available for everyone

En reise til familien

Mulighetene til å stifte familie er mange. I Norge er de begrenset, men de er der. En del nordmenn velger å dra utenlands for å starte familie.

Production: SkoleproduksjonCounty: BuskerudDirector: Mads BildøyMusic: audioblocks.com

En reise til familien

Mulighetene til å stifte familie er mange. I Norge er de begrenset, men de er der. En del nordmenn velger å dra utenlands for å starte familie.


        
Production: SkoleproduksjonCounty: BuskerudDirector: Mads BildøyMusic: audioblocks.com