33rd festival
01–04 April 2020
 • Norsk
 • Gjenferd

  Nominated film (2019): Amandus JUNIOR
  • Fiction
  • 5 min.
  • Available for everyone

  Screenings

  Gjenferd

  Vanligvis skole er et trygt sted å være for elever. Men dette kan rask forandre seg hvis en gjenferd flytter inn. Da gjelder det bare en regel: løp… løp for livet.

  Production
  Kulturskole
  School:
  Ringerike kulturskole
  County:
  Buskerud

  Gjenferd

  Vanligvis skole er et trygt sted å være for elever. Men dette kan rask forandre seg hvis en gjenferd flytter inn. Da gjelder det bare en regel: løp… løp for livet.

  Screenings

  Production
  Kulturskole
  School:
  Ringerike kulturskole
  County:
  Buskerud