EN

Gjenferd

Nominert film: Amandus JUNIOR
  • Fiksjon
  • 5 min.
  • Tillatt for alle

Visninger

Gjenferd

Vanligvis skole er et trygt sted å være for elever. Men dette kan rask forandre seg hvis en gjenferd flytter inn. Da gjelder det bare en regel: løp… løp for livet.

Produksjon: KulturskoleFylke: Buskerud

Gjenferd

Vanligvis skole er et trygt sted å være for elever. Men dette kan rask forandre seg hvis en gjenferd flytter inn. Da gjelder det bare en regel: løp… løp for livet.


        

Visninger

Produksjon: KulturskoleFylke: Buskerud