33rd festival
01–04 April 2020
 • Norsk
 • Havaristen

  Runner-up (2018): Amandus YOUTH
  • Fiction
  • 7.5 min.
  • Available for everyone

  Screenings

  Havaristen

  En konfliktsky fyr på vei inn i et uønsket forhold, oppdager at det er noe uvelkomment i leiligheten hans.

  County:
  Oslo
  Director:
  Mone Frogg Christiansen
  Producer:
  Stian Skjelstad, Mirjam Sveinbjörg Thorkelsdottir
  Script:
  Mone Frogg Christiansen
  Cinematography:
  Karoline Sødal
  Editor:
  Mone Frogg Christiansen
  Sound:
  Trym Krogstad
  Music:
  Mats Ottem Frantzvaag, Philip Frogg Christiansen
  Cast:

  Leopold - Vebjørn Enger
  Dina - Ada Otilde Eide

  Statister - Philip Frogg Christiansen og Håkon Sollid Iversen

  Havaristen

  En konfliktsky fyr på vei inn i et uønsket forhold, oppdager at det er noe uvelkomment i leiligheten hans.

  Screenings

  County:
  Oslo
  Director:
  Mone Frogg Christiansen
  Producer:
  Stian Skjelstad, Mirjam Sveinbjörg Thorkelsdottir
  Script:
  Mone Frogg Christiansen
  Cinematography:
  Karoline Sødal
  Editor:
  Mone Frogg Christiansen
  Sound:
  Trym Krogstad
  Music:
  Mats Ottem Frantzvaag, Philip Frogg Christiansen
  Cast:

  Leopold - Vebjørn Enger
  Dina - Ada Otilde Eide

  Statister - Philip Frogg Christiansen og Håkon Sollid Iversen