NO

Kokep

Nominated film: Amandus YOUTH
  • Documentary
  • 4 min.
  • Available for everyone

Screenings

Kokep

Vaskeren, alle ser han, ingen kjenner han, ingen vet noe om det tilsynelatende spøkelset i gangene som tross alt er et menneske.

Filmen tar for seg en renholder fra Eritrea som jobber på Charlottenlund videregående skole, og hvilke utfordringer han har i arbeidshverdagen. Noen av utfordringene er at elevene ikke rydder etter seg, er i veien og at det henger snus veggimellom.

Production: SkoleproduksjonCounty: Sør-TrøndelagDirector: Thomas Carson og Camila ValdesProducer: Thomas CarsonSound: Andreas RognesCast:

Kokeb

Kokep

Vaskeren, alle ser han, ingen kjenner han, ingen vet noe om det tilsynelatende spøkelset i gangene som tross alt er et menneske.

Filmen tar for seg en renholder fra Eritrea som jobber på Charlottenlund videregående skole, og hvilke utfordringer han har i arbeidshverdagen. Noen av utfordringene er at elevene ikke rydder etter seg, er i veien og at det henger snus veggimellom.


        

Screenings

Production: SkoleproduksjonCounty: Sør-TrøndelagDirector: Thomas Carson og Camila ValdesProducer: Thomas CarsonSound: Andreas RognesCast:

Kokeb