33rd festival
01–04 April 2020
 • Norsk
 • Kokep

  Nominated film (2019): Amandus YOUTH
  • Documentary
  • 4 min.
  • Available for everyone

  Screenings

  Vaskeren, alle ser han, ingen kjenner han, ingen vet noe om det tilsynelatende spøkelset i gangene som tross alt er et menneske.

  Filmen tar for seg en renholder fra Eritrea som jobber på Charlottenlund videregående skole, og hvilke utfordringer han har i arbeidshverdagen. Noen av utfordringene er at elevene ikke rydder etter seg, er i veien og at det henger snus veggimellom.

  Production
  Skoleproduksjon
  School:
  Charlottenlund videregående skole
  County:
  Sør-Trøndelag
  Director:
  Thomas Carson og Camila Valdes
  Producer:
  Thomas Carson
  Editor:
  Andreas Pedersen
  Sound:
  Andreas Rognes
  Cast:

  Kokeb

  Vaskeren, alle ser han, ingen kjenner han, ingen vet noe om det tilsynelatende spøkelset i gangene som tross alt er et menneske.

  Filmen tar for seg en renholder fra Eritrea som jobber på Charlottenlund videregående skole, og hvilke utfordringer han har i arbeidshverdagen. Noen av utfordringene er at elevene ikke rydder etter seg, er i veien og at det henger snus veggimellom.

  Screenings

  Production
  Skoleproduksjon
  School:
  Charlottenlund videregående skole
  County:
  Sør-Trøndelag
  Director:
  Thomas Carson og Camila Valdes
  Producer:
  Thomas Carson
  Editor:
  Andreas Pedersen
  Sound:
  Andreas Rognes
  Cast:

  Kokeb