NO

Lego Skating Accident

Nominated film: Amandus JUNIOR
  • Animation
  • 3 min.
  • Available for everyone

Screenings

Lego Skating Accident

Denne filmen er en enkel skissering av Murphy’s lov der alt som kan gå galt, faktisk går galt. En gutt er ute og skater. Han blir utsatt for en ulykke og havner på et sykehus med en heller merkelig bemanning…

Production: På fritidenCounty: TromsDirector: Jon Mika EskonsipoProducer: Jon Mika EskonsipoScreenplay: Jon Mika Eskonsipo

Lego Skating Accident

Denne filmen er en enkel skissering av Murphy’s lov der alt som kan gå galt, faktisk går galt. En gutt er ute og skater. Han blir utsatt for en ulykke og havner på et sykehus med en heller merkelig bemanning…


        

Screenings

Production: På fritidenCounty: TromsDirector: Jon Mika EskonsipoProducer: Jon Mika EskonsipoScreenplay: Jon Mika Eskonsipo