NO

Livet som pårørende

Runner-up: Amandus YOUTH
  • Documentary
  • 9 min.

Screenings

Livet som pårørende

Dokumentaren handler om Knut på 89år som har en datter som ble født frisk, men som tre dager gammel fikk hjerneblødning. De opplevde en del motgang i livet sammen, men også mye støtte fra folk rundt. I 2011 ble Knut alene med Anne Grethe, da hans kone Astrid gikk bort. Så hvordan er det å leve et liv som pårørende, når din nærmeste støttespiller går bort? Production: SkoleproduksjonCounty: BuskerudDirector: Amalie Marie HoltProducer: Danvik FolkehøgskoleCinematography: Amalie Marie HoltSound: Amalie Marie Holt

Livet som pårørende

Dokumentaren handler om Knut på 89år som har en datter som ble født frisk, men som tre dager gammel fikk hjerneblødning. De opplevde en del motgang i livet sammen, men også mye støtte fra folk rundt. I 2011 ble Knut alene med Anne Grethe, da hans kone Astrid gikk bort. Så hvordan er det å leve et liv som pårørende, når din nærmeste støttespiller går bort?

        

Screenings

Production: SkoleproduksjonCounty: BuskerudDirector: Amalie Marie HoltProducer: Danvik FolkehøgskoleCinematography: Amalie Marie HoltSound: Amalie Marie Holt