NO

Motorgruppa

Nominated film: Amandus JUNIOR
  • Documentary
  • 4.5 min.
  • Available for everyone

Screenings

Motorgruppa

Kommunen vår, Sør-Aurdal i Valdres, har en ungdomsskole som heter Sør-Aurdal Ungdomsskole. Her er det et spesielt godt tilbud til de ungdommene som trenger litt annerledes undervisning. Motorgruppa heter dette tiltaket. Det bygget hvor motorgruppa holder til er planlagt av kommunen å rives, og de har ikke planlagt et nytt slikt rom til motorgruppa. Vi lagde denne filmen sammen med motorgruppa for å vise hvor bra de har det, og hva de vil for fremtiden. Vi har vist filmen for kommunestyret, og det var enstemmig at noe må gjøres. Det gjenstår nå å se hva de skal gjøre for å ivareta tiltaket. Motorgruppa må bestå.

Production: På fritidenCounty: OpplandDirector: Martin Bordewich StrømCinematography: Hans Ole GrimsrudSound: Hans Ole GrimsrudMusic: Petter Strøm

Motorgruppa

Kommunen vår, Sør-Aurdal i Valdres, har en ungdomsskole som heter Sør-Aurdal Ungdomsskole. Her er det et spesielt godt tilbud til de ungdommene som trenger litt annerledes undervisning. Motorgruppa heter dette tiltaket. Det bygget hvor motorgruppa holder til er planlagt av kommunen å rives, og de har ikke planlagt et nytt slikt rom til motorgruppa. Vi lagde denne filmen sammen med motorgruppa for å vise hvor bra de har det, og hva de vil for fremtiden. Vi har vist filmen for kommunestyret, og det var enstemmig at noe må gjøres. Det gjenstår nå å se hva de skal gjøre for å ivareta tiltaket. Motorgruppa må bestå.


        

Screenings

Production: På fritidenCounty: OpplandDirector: Martin Bordewich StrømCinematography: Hans Ole GrimsrudSound: Hans Ole GrimsrudMusic: Petter Strøm