33rd festival
01–04 April 2020
 • Norsk
 • TIL BASSE

  Nominated film (2018): Amandus STUDENT
  • Fiction
  • 25 min.
  • Available for everyone

  Screenings

  «Til Basse» følger den 8 år gamle jenta, Amanda. Vi blir introdusert for hennes litt dysfunksjonell familie preget av religion. Da en av hennes nærmeste dør, blir spørsmålet om livet etter døden essensielt for Amanda, og det oppstå en indre konflikt, og hun begynner å utagere. Med kontinuerlige frempek på kristendom og situasjoner som setter spørsmål ved primær og sekundær sosialisering hos barn, er dette et drama som går tett inn på et barns emosjoner og relasjoner.

  School:
  Westerdals OSLO ACT
  Country:
  Norway
  Production year
  2017
  Director:
  Siren Vefall
  Producer:
  Henriette Simone Arheim
  Cinematography:
  Harald Spjelkavik
  Editor:
  Tore Martin Solheim
  Sound:
  Thomas Bjørkholen Braaten
  Cast:

  Alma Günther, Hans Jacob Sand

  «Til Basse» følger den 8 år gamle jenta, Amanda. Vi blir introdusert for hennes litt dysfunksjonell familie preget av religion. Da en av hennes nærmeste dør, blir spørsmålet om livet etter døden essensielt for Amanda, og det oppstå en indre konflikt, og hun begynner å utagere. Med kontinuerlige frempek på kristendom og situasjoner som setter spørsmål ved primær og sekundær sosialisering hos barn, er dette et drama som går tett inn på et barns emosjoner og relasjoner.

  Screenings

  School:
  Westerdals OSLO ACT
  Country:
  Norway
  Production year
  2017
  Director:
  Siren Vefall
  Producer:
  Henriette Simone Arheim
  Cinematography:
  Harald Spjelkavik
  Editor:
  Tore Martin Solheim
  Sound:
  Thomas Bjørkholen Braaten
  Cast:

  Alma Günther, Hans Jacob Sand