33rd festival
01–04 April 2020
 • Norsk
 • Whispers of Lofoten

  Nominated film (2019): Amandus YOUTH
  • Documentary
  • 8.5 min.
  • Available for everyone

  Screenings

  Filmen er en utforskning av forbindelsen mellom Lofoten og de fire kunstnerne som utøver fire forskjellige kunstarter. Dokumentaren kommer til å stille spørsmål til kunsten. Er kunst et stykke natur? Er natur et kunstverk? Er kunst en refleksjon av naturen eller en refleksjon av seg selv? Hvor mye plass kan påvirke en kunstner?

  The film is an exploration of the connection between the islands of Lofoten and the four artists who practice four different arts. The documentary comes to question the art. Is art a piece of nature? Is nature a piece of art? Is art a reflection of nature or a reflection of oneself? How much a place can influence an artist?

  Production
  Filmverksted
  County:
  Nordland
  Director:
  Richard Viken Klausmark
  Producer:
  Marie-Lou Vezon
  Cinematography:
  Leo Lávík

  Filmen er en utforskning av forbindelsen mellom Lofoten og de fire kunstnerne som utøver fire forskjellige kunstarter. Dokumentaren kommer til å stille spørsmål til kunsten. Er kunst et stykke natur? Er natur et kunstverk? Er kunst en refleksjon av naturen eller en refleksjon av seg selv? Hvor mye plass kan påvirke en kunstner?

  The film is an exploration of the connection between the islands of Lofoten and the four artists who practice four different arts. The documentary comes to question the art. Is art a piece of nature? Is nature a piece of art? Is art a reflection of nature or a reflection of oneself? How much a place can influence an artist?

  Screenings

  Production
  Filmverksted
  County:
  Nordland
  Director:
  Richard Viken Klausmark
  Producer:
  Marie-Lou Vezon
  Cinematography:
  Leo Lávík