EN

Miljøpolicy

Amandusfestivalen skal være en bærekraftig og klimabevisst festival. Som en festival som retter seg mot unge filmskapere, er det en del av vårt samfunnsoppdrag å inspirere fremtidens filmskapere til klimavennlig, forsvarlig og bærekraftig medieproduksjon. Det er derfor viktig viktig for oss som organisasjon og arrangement å gå foran som et godt eksempel ved å være så bærekraftig og klimanøytral som vi kan. 

Amandusfestivalen skal gjøre en innsats for å fremme bærekraftig utvikling og ønsker å gjøre vårt beste for å ta vare på miljøet og naturen. Vi skal være en ansvarlig arbeidsplass, og overholde gjeldende lover og regler, samt arbeide for en stadig forbedring av miljøbeskyttelse.

Tiltak for en mer miljøvennlig og bærekraftig organisasjon og festival. 
Organisasjon: 

Festival: