Fem egenskaper for å bli en dyktig filmklipper

Hva er det som skaper en god klipper? Det er det selvsagt mange svar på, men her er fem egenskaper som er nyttig å ha for å bli en god klipper.

Klipperens rolle er å sette sammen bildene til en ferdig film, men det er selvsagt mange flere nyanser i arbeidet enn bare å plassere riktig klipp på riktig sted.

Filmklipper Justin Odisho har laget en YouTube-video der han formidler sine fem viktigste tips til hvordan man kan bli en bedre klipper. Se hele videoklippet nedenfor for å få med hans utdypende refleksjoner, men dette er de fem hovedpunktene:

  • Kommunikasjon: vær en god historieforteller. Videoredigering handler om å fortelle en histori, og jo bedre kommunikasjonsevner du har og det bedre du forstår histories emosjonelle sider, det bedre blir filmen.
  • Vær en skulptør som vet hva som må tas bort. Filmklipping handler vel så mye om å fjerne som å legge til.
  • Å kunne visualisere. Om du kan visualisere hvordan du ønsker at den ferdige filmen skal føles og se ut, vet du lettere hvordan du skal behandle videomaterialet i klippen.
  • Teknisk dyktighet. Selv om du vet hva du ønsker å se, er du fremdeles avhengig av å kunne å bruke verktøyene dine for å faktisk skape det.
  • Problemløser. Filmskaping handler om å løse problemer, og jo bedre du er til å finne gode løsninger, desto mer vil du lykkes i videoredigering og filmskaping forøvrig.

Se hele videoen her:

Har du noen egne tips om hva som bør til for å bli en bedre filmklipper? Kommenter gjerne nedenfor.

Kommentarer

kommentarer