33rd festival
01–04 April 2020
  • Norsk
  • Amandus INPUT

    Amandus Podcast – Skapelsen av “Operasjon kino”

    Skaperne av "Operasjon kino" snakker om hva de jobber med innenfor Amandusfestivalen.


    Se videoen ved å trykke på bildet under.

    Operasjon kino