33. festival
01. – 04. april 2020
 • English
 • Betalingsinformasjon

  Informasjon om innbetaling og fakturering til Amandusfestivalen.

  Innbetaling

  Kontonummer: 1604.14.83826
  IBAN: NO3516041483826
  BIC / SWIFT: DNBANOKKXXX
  Bank: DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

  Fakturainformasjon

  På fakturaen skal følgende informasjon stå om mottakeren:

  Stiftelsen Amandusfestivalen
  Høgskolen i Innlandet – avdeling Lillehammer
  PB 400
  2418 Elverum

  Org.nr. 989 467 085

  Faktura på e-post

  Amandusfestivalen er en miljøvennlig festival, og derfor ønsker vi at all faktura skal sendes på epost, så fremt det er mulig. Faktura sendes som PDF til følgende adresse:

  invoice.709733@vismabpo.no

  Fakturasystemet vårt støtter dessverre ikke EHF-fakturaer for øyeblikket. Vennligst send PDF-filen som et vedlegg i eposten.

  Faktura i post

  Dersom det sendes faktura i post, brukes følgende adresse:

  Stiftelsen Amandusfestivalen – 709733
  c/o Visma Services Norge AS
  Postboks 8980
  7439 Trondheim

  NB: dette er kun postadressen som fakturaen sendes til.

  Krav til fakturaen

  Relatert til kravene vedrørende salgsdokumentasjon iht. Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8 presiseres det at fakturaen må oppfylle følgende krav:

  • Fakturaen må være stilet til korrekt firmanavn (husk også å sjekke at organisasjonsnummeret på mottaker er korrekt dersom fakturaen sendes elektronisk)
  • Fakturaen må inneholde avsenders organisasjonsnummer og bankkontonummer
  • Skriften på fakturaen (hvis papirfaktura) må være tydelig
  • Faktura og eventuelle underbilag må ikke stiftes sammen (benytt binders ved behov)

  For å sikre en mest mulig effektiv fakturabehandling ser vi oss dessverre nødt til å måtte returnere fakturaer som ikke oppfyller kravene. Alle fakturaer skal sendes til fakturaadressen, og vi vil ikke akseptere fakturaer som sendes til post- eller kontoradresse.