33. festival
01. – 04. april 2020
  • English
  • Bransje

    Amandus for bransje som jobber med filmformidling for barn og unge.

    Amandusfestivalen vil også ha et tilbud for deg som jobber med filmproduksjon eller filmformidling rettet mot barn og unge.

    Informasjon om bransjerelaterte aktiviteter i tilknytning til festivalen vil komme senere.