33. festival
01. – 04. april 2020
 • English
 • Betingelser for filminnsendelse

  Generelt Amandus JUNIOR

  • AMANDUS JUNIOR er en konkurranse som er arrangert, gjennomført og sponset for filmskapere under 16 år.
  • Konkurransen drives av AMANDUS ­– LILLEHAMMER INTERNASJONALE STUDENTFILMFESTIVAL.
  • Filmskaperne bak filmen må ha vært under 16 år da filmen ble laget (unntaket er elever i 10. klasse på ungdomsskolen som har fylt 16). Filmen skal være regissert, skrevet og teknisk avviklet av personer innen denne aldersgrensen. Hjelp utenfra er lov, men begrenses til veiledende eller ikke-kreative roller. Skuespillere og eventuell komponist til egenprodusert musikk trenger ikke forholde seg til denne aldersgrensen.
  • Filmen må være regnet som norsk, enten ved at den er produsert i Norge eller ved at filmskaperne er norske.
  • Filmskaperne er selv ansvarlig for å inneha rettigheter til alt av visuelt materiale og musikk som er beskyttet under Åndsverkloven. Festivalen tar ikke ansvar for å innhente rettigheter, og har heller ikke ansvar for eventuelle brudd på dette.
  • Filmskaperne har innhentet alle nødvendige tillatelser og lisenser til bruk av utstyr som rekvisitter (for eksempel biler, maskiner, skytevåpen, kjemikalier og lignende) under filmproduksjonen. Festivalen er ikke ansvarlig for å anskaffe bevis for dette, og har heller ikke ansvar for eventuelle brudd på dette.

  Generelt Amandus UNG

  • AMANDUS UNG er en konkurranse som er arrangert, gjennomført og sponset for filmskapere i alderen 16 til 20 år.
  • Konkurransen drives av AMANDUS – LILLEHAMMER INTERNASJONALE STUDENTFILMFESTIVAL.
  • Filmskaperne bak filmen må ha fylt 16 år for å delta (unntaket er elever ved videregående skole som fyller 16 i løpet av året), og kan være til og med 20 år. Filmen skal være regissert, skrevet og teknisk avviklet av personer innen denne aldersgrensen. Hjelp utenfra er lov, men begrenses til veiledende eller ikke-kreative roller. Skuespillere og eventuell komponist til egenprodusert musikk trenger ikke forholde seg til denne aldersgrensen.
  • Filmen må være regnet som norsk, enten ved at den er produsert i Norge eller ved at filmskaperne er norske.
  • Filmskaperne er selv ansvarlig for å inneha rettigheter til alt av visuelt materiale og musikk som er beskyttet under Åndsverkloven. Festivalen tar ikke ansvar for å innhente rettigheter, og har heller ikke ansvar for eventuelle brudd på dette.
  • Filmskaperne har innhentet alle nødvendige tillatelser og lisenser til bruk av utstyr som rekvisitter (for eksempel biler, maskiner, skytevåpen, kjemikalier og lignende) under filmproduksjonen. Festivalen er ikke ansvarlig for å anskaffe bevis for dette, og har heller ikke ansvar for eventuelle brudd på dette.

  Generelt Amandus STUDENT

  • AMANDUS STUDENT er en konkurranse som er arrangert, gjennomført og sponset for studenter og studentproduksjoner.
  • Konkurransen drives av AMANDUS – LILLEHAMMER INTERNASJONALE STUDENTFILMFESTIVAL.
  • Filmene som er med i festivalen skal i hovedsak være laget med studiets utdanningsmål som formål.
  • Filmen er laget i studiesammenheng og er tilknyttet en utdanningsinstitusjon.
  • Filmen skal være regnet som nordisk, som vil si at den er i hovedsak tilknyttet Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island eller tilhørende regioner (som Færøyene, Åland osv.)
  • Studenter må være innehavere av produksjonens nøkkelroller. Filmen er regissert, skrevet, produsert og teknisk avviklet av studenter. Hjelp utenfra er lov, men er begrenset til ikke-kreative roller. Skuespillere i filmen trenger ikke være studenter.
  • Filmskaperne er selv ansvarlig for å inneha rettigheter til alt av visuelt materiale og musikk som er beskyttet under Åndsverkloven. Festivalen tar ikke ansvar for å innhente rettigheter, og har heller ikke ansvar for eventuelle brudd på dette.
  • Filmskaperne har innhentet alle nødvendige tillatelser og lisenser til bruk av utstyr som rekvisitter (for eksempel biler, maskiner, skytevåpen, kjemikalier og lignende) under filmproduksjonen. Festivalen er ikke ansvarlig for å anskaffe bevis for dette, og har heller ikke ansvar for eventuelle brudd på dette.
  • Filmer som sendes inn til Amandus STUDENT må kunne leveres med engelske undertekster til festivalen, så fremt ikke filmens språk er engelsk.

  Generelt Amandus OPEN

  • Amandus OPEN er en konkurranse som er arrangert, gjennomført og sponset for filmproduksjoner av uetablerte filmskapere under 26 år.
  • Konkurransen drives av AMANDUS – LILLEHAMMER INTERNASJONALE STUDENTFILMFESTIVAL.
  • Filmbidraget skal være laget av et produksjonsteam der et overveldende flertall av personene med nøkkelroller var under 26 år (til og med 25), da filmen ble laget. Hvis det oppstår tvil om dette, kan festivalen når som helst trekke filmen fra konkurransen uten advarsel.
  • Filmen skal være regnet som nordisk, som vil si at den er i hovedsak tilknyttet Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island eller tilhørende regioner (som Færøyene, Åland osv.)
  • Filmskaperne er selv ansvarlig for å inneha rettigheter til alt av visuelt materiale og musikk som er beskyttet under Åndsverkloven. Festivalen tar ikke ansvar for å innhente rettigheter, og har heller ikke ansvar for eventuelle brudd på dette.
  • Filmskaperne har innhentet alle nødvendige tillatelser og lisenser til bruk av utstyr som rekvisitter (for eksempel biler, maskiner, skytevåpen, kjemikalier og lignende) under filmproduksjonen. Festivalen er ikke ansvarlig for å anskaffe bevis for dette, og har heller ikke ansvar for eventuelle brudd på dette.
  • Filmer som sendes inn til Amandus OPEN må kunne leveres med engelske undertekster til festivalen, så fremt ikke filmens språk er engelsk.

  Utvelgelsen

  • En utvelgelseskomité vil gå gjennom filmene som sendes inn og plukke ut bidragene som blir vist ved festivalen.
  • Om påsynskopi sendes inn i fysisk format er avsender selv ansvarlig for frakt. Festivalen er ikke ansvarlig for retur av innsendt materiale. Festivalen er heller ikke ansvarlig for å samle inn informasjon som mangler ved innlevering.
  • Om filmen ikke er ferdig før påmeldingsfristen, ønsker festivalen at påsynskopien skal være så tilnærmet lik det ferdige produktet som mulig. Om det er påfallende mangler eller avvik, skal dette påpekes under eventuelle kommentarer i påmeldingsskjemaet.
  • Innsendt materiale og informasjon til utvelgelsen blir ikke videreformidlet til andre enn utvelgelseskomiteen. Om bidraget blir plukket ut til festivalen, godtar du at informasjon og materiale kan brukes offentlig i promoteringsøyemed.

  Til festivalen

  • Innsender er selv ansvarlig for innsending av visningskopi (dvs. en versjon av filmen i god nok kvalitet til å kunne vises på kino), som følger de tekniske spesifikasjonene festivalen fastlegger (informasjon om dette sendes ut etter at filmene er valgt ut).
  • Filmen kan vises et ubegrenset antall ganger under festivalen for festivalens publikum. Bilder og utdrag fra filmen kan også brukes som en del av markedsføringen til festivalen.
  • Om visningskopi sendes inn i fysisk format er avsender selv ansvarlig for frakt. Festivalen er ikke ansvarlig for retur av innsendt materiale. Festivalen er heller ikke ansvarlig for å samle inn informasjon som mangler ved innlevering.

  Personvern

  • Informasjonen som sendes inn om filmer og som videre velges ut til å vises ved festivalen, vil ligge offentlig på Amandusfestivalens nettsider. Innsender er selv ansvarlig for å ha klarert denne offentliggjøringen med personer tilknyttet filmen.
  • Kontaktinformasjon om innsender og annen personinfo som ikke er direkte tilknyttet filmen, vil ikke publiseres offentlig. Denne informasjonen vil heller ikke videreformidles til tredjeparter.