33. festival
01. – 04. april 2020
 • English
 • Manuskonkurranse

  Vi inviterer til manus- og pitchekonkurranse i anledning Amandus YTRING, med tematikken FAKE NEWS.

  Årets tematikk er

  «Fake news»

   

  Kan du velge din egen sannhet? Kan spredning av løgn over sosiale medier velte et demokrati?

   

  Falske nyheter

  Mediene har alltid spilt en sentral rolle for demokratiet. Uttrykket «den fjerde statsmakt» har blitt brukt om pressens rolle som kritiker og overvåker av de tre andre demokratiske institusjonene (regjeringen, stortinget og domstolene). Pressen har som oppgave å være vaktbikkjen som sørger for at de med makt ikke misbruker den, støtte opp om folket og strebe etter å gjøre samfunnet mer opplyst med fokus på fakta og sannheter. Over de siste årene har pressen og mediene stått ovenfor store utfordringer og omveltninger. Massemediene går ikke lenger bare ut gjennom de tradisjonelle kanalene som aviser, radio og TV, men har måttet tilpasse seg en ny digital hverdag der veldig mye lesing av nyheter skjer direkte gjennom sosiale medier som Facebook og Twitter. Sensasjonsnyheter og reklamefinansiert «click-baits»-artikler har blitt en nødvendighet for mange nyhetskanaler for å overleve. De siste årene har det også vært en mye større spredning av rene falske nyheter – nyhetsartikler som ser ut som ekte journalistikk, men som forteller løgn om virkeligheten, ofte basert på eksisterende fordommer og konspirasjonsteorier. Løgn og falskheter har eksistert så lenge mediene har eksistert, og har vært et effektivt virkemiddel for autoritære regimer med propagandaspredning som mål. Men fake news som et uttrykk ble for alvor først verdenskjent etter at det kom frem at det hadde blitt systematisk brukt for å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016. Nå var det plutselig et vestlig demokrati som sto under press. I etterkant av presidentvalget har begrepet også fått en ny betydning etter at maktpersoner har begynt å bruke det som en beskrivelse på nyheter de er uenige i. Mest markant i bruken er nok den sittende amerikanske presidenten, Donald Trump, men vi ser også at ledere og politikere i andre land har brukt det – også i enkelte deler av norsk politikk. I de nordiske landene står demokratiet fortsatt svært sterkt, men gjentakende mistenkeliggjøring av pressen og de demokratiske institusjonene kan bidra til at denne tilliten til et fungerende system forsvinner. For eksempel plasserte nylig magasinet The Economist  USA som rett under grensen for et velfungerende demokrati.

  *

  Tematikken beskrevet ovenfor skal kunne fungere som et utgangspunkt, men du står helt fritt til å tolke den inn i ditt prosjekt sånn som du vil. Vil du skrive en falsk nyhet selv? Eller skrive om hvilke konsekvenser det får? Eller kanskje du finner en helt annen innfallsvinkel? Vi gleder oss til å lese ditt manuskript!

  Manusverksted og pitchekonkurranse

  Vi fortsetter tradisjonen med å arrangere en manuskonkurranse, der målet er å se på manuskriptet som et eget, kunstnerisk produkt. Årets tematikk knytter seg tett opp til Amandus YTRING, som tar for seg spørsmål knyttet til demokrati og ytringsfrihet i vår moderne mediehverdag. Utvalgte bidrag inviteres til Lillehammer under Amandusfestivalen for å få delta på et skriveverksted, hvor prosjektene bearbeides sammen med en profesjonell manusforfatter. Prosjektene vil også i løpet av verkstedet klargjøres for en presentasjon, hvor juryen vil vurdere prosjektene. Vi fortsetter samarbeidet med manusforfatter Arild Tryggestad fra produksjonsselskapet Filmbin, som nylig har gjort internasjonal suksess med barne- og ungdomsfilmen Los Bando. Han vil lede manusverkstedet hvor utvalgte manusbidrag vil få mulighet til å videreutvikle prosjektene sine.

  Konkurranseregler

  I konkurransen kan alle opp til og med 25 år delta. De beste bidragene blir plukket ut, og forfatterne inviteres til et skriveverksted med en profesjonell manusforfatter under festivalen. På manusverkstedet vil manuskriptene videreutvikles, og gjøres klar for en presentasjon. Prosjektene vil dermed pitches for en jury som kårer den endelige vinneren. Manuset kan være opp til fem sider langt. Du kan selv velge om du vil fortelle en hel historie i løpet av disse sidene eller om du vil skrive et utdrag fra en lengre historie. Du kan også selv velge hvilket format den filmatiserte versjonen er tenkt som (langfilm, kortfilm, dokumentar, TV-serie, webserie). Manuset skal være innsendt innen 1. mars 2019. Regler for konkurransen:

  • Selve det innsendte manuskriptet skal ikke være lengre enn 5 sider langt
  • En tekst på maks én side med utdypning av prosjektet som helhet kan legges ved (feks. om det innsendte manuset er en del av en større fortelling). Dette er ikke obligatorisk.
  • Manusforfatter kan være til og med 25 år
  • Prosjektet skal på en eller annen måte tematisere falske nyheter, men det ligger ingen føringer på hvordan tematikken behandles
  • Prosjektet skal være innsendt innen 1. mars.

  Nødvendig info til påmeldingen:

  • Prosjektets tittel
  • Kort beskrivelse (maks 200 tegn) til presentasjon på nettside/programinfo osv.
  • Tekstfil eller PDF med manuset og utdypende beskrivelse (leveres som én samlet fil)

  Påmelding

  Påmeldingen er nå avsluttet