• #amandus32 // 10. – 13. april 2019

    Amandusfilmene

    Her er den komplette oversikten over årets Amandusfilmer.

    Amandusfilmene er kortfilmene som er sendt inn til våre konkurranser og som er plukket ut av våre utvelgelseskomiteer til å vises ved festivalen. Filmene er delt inn i fire konkurransekategorier og én ekstrabolk med filmer som ikke nådde helt opp til å bli nominert.

    © Copyright 2018 Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival | Alle rettigheter er reservert