33. festival
01. – 04. april 2020
  • English
  • Amandusfilmene

    Her er den komplette oversikten over årets Amandusfilmer.

    Amandusfilmene er kortfilmene som er sendt inn til våre konkurranser og som er plukket ut av våre utvelgelseskomiteer til å vises ved festivalen. Filmene er delt inn i fire konkurransekategorier og én ekstrabolk med filmer som ikke nådde helt opp til å bli nominert.