33. festival
01. – 04. april 2020
 • English
 • Skole

  Informasjon om festivalen til deg som er lærer i ungdomsskole, videregående skole eller folkehøgskole.

  Det ligger i navnet – studentfilmfestival … Festivalen er for de som studerer, de som lærer, de som går på skole.

  Selv om ordet ‘student’ i Norge kun brukes om de som går høyere utdanning, bruker vi i Amandus den mer internasjonale betegnelsen og ser på alle i et utdanningsløp som studenter, enten det er grunnskole, kulturskole, videregående skole, folkehøgskole eller høgskoler og universiteter. Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival er en filmfestival som i stor grad retter seg mot undervisningsinstitusjoner på alle alderstrinn.

  På denne samlesiden vil du finne nyttig informasjon om hvordan Amandus kan være verdifullt for ditt undervisningsopplegg. Klikk deg inn på ditt område nedenfor.

  Skolekinovisninger

  Amandus arrangerer et eget, gratis skolekinoprogram for skoleklasser. Les mer her.

  Spørsmål?

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

  Om Amandus

  Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival er det nye navnet til det som i 30 år har vært kjent som Amandusfestivalen. At festivalen nå har fått en ny målgruppe og et nytt navn, betyr på ingen måte at unge filmskapere under 20 år er glemt! Amandus er fremdeles den største og viktigste filmfestivalen for unge filmskapere i Norge! Festivalen arrangeres årlig på Lillehammer, og over 700 ungdommer fra hele landet samles for å se film laget av andre unge filmskapere, delta på kurs og seminarer, og for å møte andre filminteresserte. Under festivalen arrangeres det en rekke filmfaglige seminarer, kurs, filmvisninger og møter mellom ungdom, filmstudenter og profesjonelle filmskapere. Festivalen skal inspirere og motivere unge filminteresserte til en karriere innen film, både gjennom satsing på talenter som allerede har en filmskaper i magen, og for de som fortsatt har til gode å oppdage filmens verden og eget talent. Filmbransjen har mye å by på enten du vil jobbe foran eller bak kameraet, og skal romme alle fagfunksjoner, enten man vil bli regissør, fotograf, produksjonsdesigner, distributør, filmkritiker eller leder for filmklubben! Deltagerene på festivalen får inspirasjon til å utvikle sin kunnskap og interesse for film, samt muligheten til å styrke sine ferdigheter i et spekter av audiovisuelle uttrykk og fagfunksjoner. Vi ønsker også å finne frem til filmtalentene, sørge for at de får muligheten til å utvikle seg, og åpne opp for innganger til den profesjonelle filmverdenen. Gode møter med profesjonelle filmskapere og deres produksjoner kan gi uforglemmelige opplevelser. Amandus ønsker å ta fremtidens filmskapere på alvor!

  Deltakelse på Amandus

  Festivalpass kostet i 2017 300 kroner per person. Noen mindre prisendringer for 2018 kan forekomme. Festivalpasset gir tilgang til alle festivalens hovedarrangementer, inkludert prisutdelingen fredag 23. mars, så fremt ikke annet spesifiseres i programmet. Festivalarrangementene har i utgangspunktet ingen aldersgrenser, men enkelte kveldsarrangement rettet mot den eldste målgruppen vil forholde seg til lokalets aldersgrenser. Dette vil også markeres i programmet. Mange klasser fra videregående- eller folkehøgskoler reiser sammen på klassetur til Amandus. Vi prøver hele tiden å gjøre oppholdet i Lillehammer så rimelig og tilrettelagt som mulig, og jobber derfor kontinuerlig med å få til gode avtaler for overnatting, bespisning og annet man kan trenge når man er på festival. Informasjon om dette vil informeres om i god tid i forkant av festivalen. Ta også gjerne kontakt om du har spørsmål knyttet til dette.

  Programmet

  Festivalprogrammet vil deles opp etter de forskjellige målgruppene festivalen har. Dagene inndelt etter praktiske årsaker, ut fra hvordan de forskjellige grupperingene besøker festivalen. Inndelingen vil i hovedsak fordeles seg slik:

  • Amandus JUNIOR (deltakere under 16 år): fredag-lørdag
  • Amandus UNG (deltakere mellom 16-20 år): onsdag-fredag
  • Amandus STUDENT (deltakere over 20 år): torsdag-lørdag

  I tillegg vil tiltak rettet mot lærere og bransje være lagt til torsdag og fredag. Denne inndelingen er først og fremst ment som en rettesnor som kan brukes i planleggingen av reisen til festivalen, og det er ingen aldersgrenser på arrangementene (med unntak av enkelte kveldsarrangement med 18 år). Festivalprogrammet vil begynne rundt kl. 10 om morgenen og vare til 22 på kvelden (med mulige variasjoner). På dagtid er det visninger, seminarer og verksteder, mens kvelden også vil ha visninger og andre sosiale aktiviteter som konserter, temafester, mingling med andre deltakere og mye annet. For elever ved folkehøgskoler eller videregående med god kunnskap til filmproduksjon, vil det være mulig å i større grad henge seg på programmet rettet mot filmstudenter. Hele festivalen er åpen for alle, alle dagene, men det vil være et høyere nivå, og noe mer forelesningspreg på postene som i hovedsak retter seg mot den eldste gruppen.

  Konkurransen

  Amandus har flere konkurranser, men den viktigste er selvsagt filmkonkurransen, hvor bidragene kniver om å vinne de gjeve Amandusprisene under prisutdelingen fredag 23. mars. Hovedkonkurransen er inndelt i tre kategorier:

  • Amandus JUNIOR: filmer laget av filmskapere opp til og med 15 år (elever i grunnskolen*).
  • Amandus UNG: filmer laget av filmskapere mellom 16 og 20 år (elever ved videregående skoler og folkehøgskoler)
  • Amandus STUDENT: filmer laget i tilknytning til fagskoler, høgskoler og universiteter i de nordiske landene.

  *10. klasseelever som har fylt 16 kan fremdeles gå som Amandus JUNIOR, på samme måte som 15 åringer som går førsteklasse på vidergående kan melde på filmen som Amandus UNG. I skillet mellom aldersgruppene vil det kunne oppstå grensetilfeller, så her oppfordrer vi innsender til å selv vurdere hvilken kategori de tilhører. Påmeldingsskjemaet er lagt opp til at filmskaperne selv sender inn sine filmer, men om du som lærer eller representant ønsker å sende inn et større antall filmer, kan du kontakte oss på film@amandusfestivalen.no for å få en mer tilpasset løsning. Filmene blir vurdert av en utvelgelseskomité som plukker ut bidragene som blir vist under festivalen. Filmskaperne bak de nominerte filmene til konkurransen får VIP-behandling og får dekket reise og opphold. Det vil være egne opplegg for de nominerte, men det vil også være tid til å tilbringe tid sammen med klassen sin. Mer informasjon om konkurransene kommer når filmpåmeldingen åpner i løpet av høsten.