32. festival
10. – 13. april 2019
 • Tekniske spesifikasjoner for innsending av kortfilm

  Viktig informasjon om innsending av visningskopi til festivalen.

  Filmen din skal bli vist på et stort kinolerret, og da ønsker vi å vise filmen i så god kvalitet som mulig. Påsynskopiene, som ofte er filmer opplastet på YouTube og Vimeo, er komprimerte, og gjør seg ikke alltid like godt i en stor kinosal.

  Vi ønsker å legge til rette for at din film skal få best mulige visningsforhold!

  Frist for å sende inn visningskopi er 28. februar.

  Utsatt frist for kategoriene Amandus OPEN og Runner-ups: 7. mars.

  Gi gjerne beskjed om filmkopien som allerede er innsendt er den samme versjonen som skal vises under festivalen.

  Format

  Vi vet at mange lager sine egne DCP-er og ønsker å sende dette. Amandusfestivalen trenger å være fleksible med filmene, og festivalen har arenaer uten muligheter til å vise DCP. Derfor ønsker vi helst at filmene sendes inn i mp4-format.

  • Kvalitet: 1080p, 2K eller 4K
  • Bilder i sekundet: 25 fps (andre frame rates vil konverteres til 25fps)
  • Format: mp4
  • Kodeks: h264 eller ProRes

  Undertekster

  Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival er, som navnet vårt tilsier, en internasjonal festival. Det vil være gjester og festivaldeltakere til stede som ikke forstår norsk. Alle filmer i kategoriene Amandus STUDENT og Amandus OPEN skal tekstes på engelsk, så fremt språket i filmen ikke er engelsk. Filmer i de øvrige konkurransene kan gjerne også være tekstet, men engelske undertekster er her ikke noe krav.

  Filmer i Amandus UNG og Amandus JUNIOR trenger ikke underteksting, men om filmen allerede finnes i tekstet versjon, setter vi pris på å få den versjonen.

  Teksten skal være ”brent inn” i filen, dvs. ikke levert som en tekstfil utenfor, da det vil påføre oss mye ekstraarbeid å behandle.

  Om filmen skal vises i cinema scope-format, er det viktig at underteksten ikke ligger over letterboxen. Se illustrasjon nedenfor.

  Frist for innsending er onsdag 28. februar (7. mars for OPEN og Runner-ups)

  Visningskopi sendes til film@amandusfestivalen.no

  Du kan eksempelvis bruke tjenester som WeTransfer, FileMail, Dropbox, Google Drive eller lignende for å sende store filer.

  NB: hvis du bruker en tjeneste med tidsbegrenset nedlasting, sørg for å sette en tid som varer til etter innsendelsesfristen. Vi får veldig mange filmer tilsendt, og kan ikke garantere at vi rekker å laste ned filmen før fristen. Jo mer tid, jo bedre.

  Spørsmål knyttet til innsending eller tekniske spesifiksasjoner kan knyttes til Eivind M. Nordengen (eivind@amandusfestivalen.no)

  © Copyright 2018 Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival | Alle rettigheter er reservert