33. festival
01. – 04. april 2020
 • English
 • Tekniske spesifikasjoner for innsending av kortfilm

  Viktig informasjon om innsending av visningskopi til festivalen.

  Har du fått med film i programmet, vil den vises på et stort kinolerret, og da ønsker vi å vise den i så god kvalitet som mulig. Påsynskopiene, som ofte er filmer opplastet på YouTube og Vimeo, er komprimerte, og gjør seg ikke alltid like godt i en stor kinosal.

  Vi ønsker å legge til rette for at din film skal få best mulige visningsforhold!

  Hvis du allerede har sendt inn filmen i best mulig kvalitet og med de riktige formatene, så trenger du ikke sende oss filmen på nytt. Men du kan gjerne gi oss en beskjed likevel.

  Filmer i sideprogrammene Runner-ups og Et særskilt blikk har frist til 17. mars med å levere inn visningskopier.

  Format

  • Kvalitet: 1080p eller 2K (høyere oppløsning blir nedskalert)
  • Bilder i sekundet: 25 fps (andre frame rates vil konverteres til 25fps)
  • Format: mp4
  • Kodeks: h264 eller ProRes

  Hvorfor ikke DCP?

  Vi vet at den vanlige metoden for å sende inn profesjonelle kortfilmer til festivaler er å lage en DCP, det vanlige formatet for kinofilm. Å produsere dette krever både teknisk kompetanse og mye datakraft, og det kan være kostbart å betale noen for å gjøre det. Ettersom de aller fleste som sender inn film til Amandus derfor vil komme til å sende en vanlig videofil, er det beste for oss å kun forholde oss til ett format. Derfor ønsker vi utelukkende å motta kortfilmer i videofil-format, og ikke DCP. 

  Vi lager også egne DCP-er med alle filmene som vises i de forskjellige visningsbolkene, noe som også gjør oss avhengige av å ha visningsfilene som mp4-filer, mov-filer eller lignende.

  Kan filmen bli vist i 4K?

  De endelige visningsversjonene av videofilene vil vises i 2K, ettersom det er dette de fleste projektorene som brukes til festivalen per nå viser i. Filmer som sendes inn i høyere oppløsning enn 2K blir nedskalert.

  Kan vi bruke CinemaScope-formatet?

  Ja! Alle filmer som sendes inn i CinemaScope-format vil vises i dette. Om filmen sendes inn med såkalte «letterbox»-er, vil disse også tilpasses til scope-formatet, så fremt det ikke ligger informasjon i de sorte rammene (feks. undertekstning – se mer nedenfor).

  Sjekk også denne artikkelen for mer informasjon om videoformater.

  Undertekster

  Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival er, som navnet vårt tilsier, en internasjonal festival. Det vil være gjester og festivaldeltakere til stede som ikke forstår norsk.

  Alle filmer i kategoriene Amandus STUDENT og Amandus OPEN skal tekstes på engelsk, så fremt språket i filmen ikke er engelsk.

  Filmer i de øvrige konkurransene kan gjerne også være tekstet, men engelske undertekster er her ikke noe krav. Filmer i Amandus UNG og Amandus JUNIOR trenger ikke underteksting, men om filmen allerede finnes i tekstet versjon, setter vi pris på å få den versjonen.

  Teksten skal være ”brent inn” i filen, dvs. ikke levert som en tekstfil utenfor, da dette vil være mer arbeid å behandle. Om filmen skal vises i cinema scope-format, er det viktig at underteksten ikke ligger over letterboxen. Se illustrasjon nedenfor.

  Frist for innsending er onsdag 10. mars (Runner-ups og Et særskilt blikk 17. mars)

  Visningskopi sendes til film@amandusfestivalen.no

  Du kan eksempelvis bruke tjenester som WeTransfer, FileMail, Dropbox, Google Drive eller lignende for å sende store filer.

  NB: hvis du bruker en tjeneste med tidsbegrenset nedlasting, sørg for å sette en tid som varer til etter innsendelsesfristen. Vi får veldig mange filmer tilsendt, og kan ikke garantere at vi rekker å laste ned filmen før fristen. Jo mer tid, jo bedre.

  Spørsmål knyttet til innsending eller tekniske spesifiksasjoner kan sendes til Eivind M. Nordengen (eivind@amandusfestivalen.no)