21.-24. mars 2018


 • 21.-24. mars 2018

  Tekniske spesifikasjoner for innsending av kortfilm

  Tekniske spesifikasjoner for innlevering av kortfilm

  Filmen din skal bli vist på et stort kinolerret, og da ønsker vi å vise filmen i så god kvalitet som mulig. Påsynskopiene, som ofte er filmer opplastet på YouTube og Vimeo, er komprimerte, og gjør seg ikke like godt i en stor kinosal som på dataskjermen.

  Vi ønsker å legge til rette for at din film skal få best mulige visningsforhold!

  Format

  Ettersom vi ønsker å være fleksible med filmene vi får inn, ønsker vi veldig gjerne å ha filene innsendt i mp4-format i h264/ProRes kodeks. Vi vet at mange ønsker å distribuere filmene i DCP, men for oss er dette upraktisk, ettersom vi ønsker muligheten til å vise film på arenaer uten DCP-avspiller, (inkludert klipp under prisutdelingen).

  Visningskopi sendes til film@amandusfestivalen.no innen onsdag 8. mars.
  Ønsker du å levere filmen i fysisk format (minnepenn, blu-ray etc), ta kontakt.

   

  Undertekster

  Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival er, som navnet vårt tilsier, en internasjonal festival. Det vil være gjester og festivaldeltakere til stede som ikke forstår norsk. Alle STUDENTfilmer som skal vises ved festivalen skal ha engelske undertekster, så fremt språket i filmen ikke er engelsk.

  Filmer i Amandus UNG og Amandus JUNIOR trenger ikke underteksting, men om filmen allerede finnes i tekstet versjon, setter vi pris på å få den versjonen.

  Teksten skal være ”brent inn” i filen, dvs. ikke levert som en tekstfil utenfor, da det vil påføre oss mye ekstraarbeid å behandle.

  Om filmen skal vises i cinema scope-format, er det viktig at underteksten ikke ligger over letterboxen. Se illustrasjon nedenfor.