33rd festival
01–04 April 2020
  • Norsk
  • Alexander Kereklidis Turpin

    Film director educated from The Norwegian Film School. His graduation film, Generation Mars, was nominated for an Student Academy Award in 2016.

    Født i 1989 og oppvokst i Stockholm. Bor nå i Oslo etter å ha tatt eksamen i filmregi på Den Norske Filmskolen i Lillehammer i juni 2016. Har laget en rekke kortfilmer med fokus på mellommenneskelige relasjoner i grenselandet mellom politikk og privatliv. Er mest kjent for eksamensfilmen Generation Mars som ble nominert til Student Academy Awards (Student- oscar)samt for dokumentarfilmen Sergej om sjakkspilleren Sergej Karjakin.

    Events