33rd festival
01–04 April 2020
  • Norsk
  • Truls Valsgard

    Truls Valsgard er kjent for den populære YouTube-kanalen "Truls". Han deltar også i prosjektet YouTube-skolen, arrangert av Nordic Screens

    Events