NO

Amandus YTRING 2020

Natur og miljø og sånn.

Prosjektet Amandus YTRING tar i år for seg vår tids største utfrodring: klimautfrodringene. Hvordan kan vi gjøre filmproduksjon grønn?