32. festival
10. – 13. april 2019
 • English
 • Amandus YTRING

  Demokrati og ytringsfrihet i en moderne mediehverdag

  Hva er YTRING?

  Amandus YTRING er et prosjekt som tar unge på alvor ved å problematisere og diskutere aktuell samfunnstematikk, sett fra et ungt medieperspektiv.

  Årets tematikk er svært aktuelt: demokrati og ytringsfrihet i en moderne mediehverdag. Prosjektet vil være synlig både i forkant, under og i etterkant av festivalen. Det vil arrangeres debatter, foredrag og filmvisninger rettet mot tematikken.

  Demokrati og ytringsfrihet i en moderne mediehverdag

  Mediehverdagen er under forandring og det dukker stadig opp utfordringer knyttet til medier, ytringsfrihet, informasjonsutveksling og demokrati i offentligheten. Vi har over de seneste årene blitt kjent med uttrykk som falske nyheter, trollfabrikker og ekkokamre. Nyheter konsumeres i svært stor grad gjennom sosiale medier, uten noen egentlig kontroll på hva som publiseres, leses og forstås som fakta og sannheter.

  Både for fremtidens film- og medieskapere og fremtidens mediekonsumenter er det helt essensielt å ha en forståelse for hvordan medier påvirker samfunnet og hverdagen vår og hvilken påvirkningskraft det kan ha for både små og store valg vi tar.

  Hvordan fremstilles verden gjennom levende bilder i dag gjennom nyheter, sosiale medier og forskjellige strømmetjenester? Hvordan kan spredningen av falske nyheter velte et demokrati? Hva kan morgendagens medieprodusenter gjøre for å skape en stabil medievirkelighet som støtter opp om demokratiet i stedet for å rive det ned?

  Dette er noen av spørsmålene som Amandus YTRING 2019 vil ta for seg i forkant og under festivalen.

  Program

  Amandus YTRING vil markeres både i forkant og under festivalen, og inngå i mange av festivalens programseksjoner. Du vil både få filmvisninger, debatter og foredrag om tematikken under Amandus 2019.

  Program og innhold vil samles på denne siden fortløpende ettersom det publiseres. Kom tilbake på et senere tidspunkt for å få oppdatert informasjon, eller følg med i våre kanaler på sosiale medier og vårt nyhetsbrev.

  Manuskonkurranse

  Vi har en egen manuskonkurranse tilknyttet Amandus YTRING-prosjektet. Tematikken for konkurransen er fake news.

  Frist for å sende inn manus er 1. mars.


  Bidra

  Har du noe du vil bidra med til prosjektet? Har du lyst til å skrive en tekst, har du en film innen tematikken, eller ønsker du å bidra på andre måter?

  Ta kontakt med oss på post@amandusfestivalen.no

  Prosjektet

  Amandus YTRING er et prosjekt som skal videreføres fra år til år for å ta opp samfunnsaktuell tematikk som er relevant for unge film- og medieinteresserte. I anledning at Lillehammer kommune har fått status som UNESCO Litteraturby skal prosjektet også kunne knyttes til FNs bærekraftsmål.

  Prosjektet Amandus YTRING ble for første gang arrangert under Amandusfestivalen 2018, som en ny arena der unge fra hele Norden møtes for å gjøre seg kjent med og diskutere aktuelle samfunnsrelaterte problemstillinger. Tematikken handlet da om likestilling i film og mediebransjen, og satte et særlig fokus på oppfølgingen av Metoo-sakene i bransjen. Du kan lese mer om Amandus YTRING 2018 her.