EN

Tekniske spesifikasjoner for innsending av kortfilm

Har du fått med film i programmet, vil den vises på et stort kinolerret, og da ønsker vi å vise den i så god kvalitet som mulig. Påsynskopiene, som ofte er filmer opplastet på YouTube og Vimeo, er komprimerte, og gjør seg ikke alltid like godt i en stor kinosal.

Vi ønsker å legge til rette for at din film skal få best mulige visningsforhold!

Hvis du allerede har sendt inn filmen i best mulig kvalitet og med de riktige formatene, så trenger du ikke sende oss filmen på nytt. Men du kan gjerne gi oss en beskjed likevel.

Format

Hvorfor ikke DCP?

Vi vet at den vanlige metoden for å sende inn profesjonelle kortfilmer til festivaler er å lage en DCP, det vanlige formatet for kinofilm. Å produsere dette krever både teknisk kompetanse og mye datakraft, og det kan være kostbart å betale noen for å gjøre det. Ettersom de aller fleste som sender inn film til Amandus derfor vil komme til å sende en vanlig videofil, er det beste for oss å kun forholde oss til ett format. Derfor ønsker vi utelukkende å motta kortfilmer i videofil-format, og ikke DCP. 

Vi lager også egne DCP-er med alle filmene som vises i de forskjellige visningsbolkene, noe som også gjør oss avhengige av å ha visningsfilene som mp4-filer, mov-filer eller lignende.

Kan filmen bli vist i 4K?

De endelige visningsversjonene av videofilene vil vises i 2K, ettersom det er dette de fleste projektorene som brukes til festivalen per nå viser i. Filmer som sendes inn i høyere oppløsning enn 2K blir nedskalert.

Kan vi bruke CinemaScope-formatet?

Ja! Alle filmer som sendes inn i CinemaScope-format vil vises i dette. Om filmen sendes inn med såkalte “letterbox”-er, vil disse også tilpasses til scope-formatet, så fremt det ikke ligger informasjon i de sorte rammene (feks. undertekstning – se mer nedenfor).

Sjekk også denne artikkelen for mer informasjon om videoformater.

Undertekster

Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival er, som navnet vårt tilsier, en internasjonal festival. Det vil være gjester og festivaldeltakere til stede som ikke forstår norsk.

Alle filmer i kategoriene Amandus STUDENT og Amandus OPEN skal tekstes på engelsk, så fremt språket i filmen ikke er engelsk.

Filmer i de øvrige konkurransene kan gjerne også være tekstet, men engelske undertekster er her ikke noe krav. Filmer i Amandus UNG og Amandus JUNIOR trenger ikke underteksting, men om filmen allerede finnes i tekstet versjon, setter vi pris på å få den versjonen.

Du kan enten sende en videofil der underteksten er “brent inn” i filen, eventuelt kan du også sende en srt-fil. Her er du selv ansvarlig for at teksten er riktig og synkronisert med bildet.

Om filmen skal vises i cinema scope-format, er det viktig at underteksten ikke ligger over letterboxen. Se illustrasjon nedenfor.

Frist for innsending er torsdag 5. mars.

Visningskopi sendes til film@amandusfestivalen.no

Du kan eksempelvis bruke tjenester som WeTransfer, FileMail, Dropbox, Google Drive eller lignende for å sende store filer.

NB: hvis du bruker en tjeneste med tidsbegrenset nedlasting, sørg for å sette en tid som varer til etter innsendelsesfristen. Vi får veldig mange filmer tilsendt, og kan ikke garantere at vi rekker å laste ned filmen før fristen. Jo mer tid, jo bedre.

Spørsmål knyttet til innsending eller tekniske spesifiksasjoner kan sendes til Eivind M. Nordengen (eivind@amandusfestivalen.no)