Amandusfestivalen #36
29. mar - 1. apr 2023

Tekniske spesifikasjoner for innsending av kortfilm

Har du fått med film i programmet, vil den vises på et stort kinolerret, og da ønsker vi å vise den i så god kvalitet som mulig. Påsynskopiene, som ofte er filmer opplastet på f.eks. YouTube, er komprimerte, og gjør seg ikke alltid like godt i en stor kinosal.

Vi ønsker å legge til rette for at din film skal få best mulige visningsforhold!

Hvis du allerede har sendt inn filmen i best mulig kvalitet og med de riktige formatene, så trenger du ikke sende oss filmen på nytt. Men du kan gjerne gi oss en beskjed likevel.

Frist for å sende en visningsklar versjon av filmen er 20. mars.

Format

Vi er ganske gode til å håndtere de fleste filformater, så hvis du er usikker på teknisk spesifikasjon, så er det ikke krise. Likevel er dette de tekniske anbefalningene vi kommer med:

Hvorfor ikke DCP?

Digital Cinema Package (hvis du ikke vet hva det er, trenger du ikke tenke på det 😊 )

Vi vet at den vanlige metoden for å sende inn profesjonelle kortfilmer til festivaler er å lage en DCP, det vanlige formatet for kinofilm. Å produsere dette krever både teknisk kompetanse og mye datakraft, og det kan være kostbart å betale noen for å gjøre det. Ettersom de aller fleste som sender inn film til Amandus derfor vil komme til å sende en vanlig videofil, er det beste for oss å kun forholde oss til ett format. Derfor ønsker vi utelukkende å motta kortfilmer i videofil-format, og ikke DCP. 

Vi lager egne DCP-er med alle filmene som vises i de forskjellige visningsbolkene, noe som også gjør oss avhengige av å ha visningsfilene som mp4-filer, mov-filer eller lignende.

Kan filmen bli vist i 4K?

De endelige visningsversjonene av videofilene vil vises i 2K, ettersom det er dette de fleste projektorene som brukes til festivalen per nå viser i. Filmer som sendes inn i høyere oppløsning enn 2K blir nedskalert.

Kan vi bruke CinemaScope-formatet?

Ja! Alle filmer som sendes inn i CinemaScope-format vil vises i dette. Om filmen sendes inn med såkalte “letterbox”-er, vil disse også tilpasses til scope-formatet, så fremt det ikke ligger informasjon i de sorte rammene (feks. undertekstning – se mer nedenfor).

Her utnytter vi da kinolerretet maks, og det er da ekstra viktig at bildekvaliteten er så god som mulig.

Sjekk også denne artikkelen for mer informasjon om videoformater.

Hva med lyd – surrond eller stereo?

De fleste sender inn filmer i stereo, men vi legger opp til å kunne spille av filmen med surround hvis du har det.

Undertekster

Vi har ingen krav til filmer i Amandus JUNIOR og Amandus UNG skal ha undertekster, men hvis det er litt dårlig lyd, vil vi absolutt anbefale det. Adobe Premiere har fått gode funksjoner for å lage undertekster. Du kan også lage undertekster i nettbaserte tjenester som YouTube, som kan lastes ned igjen senere.

Du kan enten sende en videofil der underteksten er “brent inn” i filen, eller så kan du sende en srt-fil. Her er du selv ansvarlig for at teksten er riktig og synkronisert med bildet.

Om filmen skal vises i cinema scope-format, er det viktig at underteksten ikke ligger over letterboxen. Se illustrasjon nedenfor. (sender du en srt-fil unngår du det problemet).

Visningskopi kan sendes til film@amandusfestivalen.no

Du kan eksempelvis bruke tjenester som WeTransfer, FileMail, Dropbox, Google Drive eller lignende for å sende store filer.

NB: hvis du bruker en tjeneste med tidsbegrenset nedlasting, sørg for å sette en tid som varer til etter innsendelsesfristen. Vi får veldig mange filmer tilsendt, og kan ikke garantere at vi rekker å laste ned filmen før fristen. Jo mer tid, jo bedre.

Spørsmål knyttet til innsending eller tekniske spesifiksasjoner kan sendes til Eivind M. Nordengen (eivind@amandusfestivalen.no)