Bransje

Amandusfestivalen inviterer relevant filmbransje som jobber med filmproduksjon til barn og ungdom eller filmformidling til ungdom til festivalen.

Er du filmskaper som lager film for barn og ungdom eller jobber med filmformidling, filmundervisning eller lignende for ungdom, ønsker vi deg også velkommen til Amandusfestivalen.

I 2024 vil vi ha noen tiltak som er spesifikt rettet mot relevant filmbransje, og her vil du finne all informasjon som blir relevant for deg.

Pitch og workshop med din målgruppe

Presentér et film- eller tv-prosjekt for din ungdomsmålgruppe.

Jobber du med et film- eller tv-prosjekt som retter seg mot en unge, kan du på Amandusfestivalen 2024 få mulighet til å pitche prosjektet for akkurat din målgruppe. Få direkte tilbakemeldinger fra de som er mest relevante for deg.

Prosjektene kan være i alle produksjonsstadier, og kan rette seg mot ungdom i alderen 13 til 20 år. Vi samarbeider med lokale skoler som være publikummere på pitchene.

Pitchene vil etter planen gjennomføres torsdag 11. april. Mer informasjon kommer nærmere festivalen.

Det vil være en begrensning på antall prosjekter som kan presenteres, så hvis det blir for mange, må vi gjøre vurderinger basert på prosjektets relevans for målgruppene, variasjon på aldersgrupper, eventuelt rekkefølgen på påmelding.

Pitchingen vil fungere som en slags workshop, der poenget er å ha en toveis dialog og samtale med ungdommene. Alle som blir valgt ut vil få informasjon på forhånd om hvordan man bør forberede seg.

Påmeldingsfrist: fortløpende!

Hvis du ønsker å spesifisere målgruppen nærmere, kan du legge det til i neste felt.

Gi en liten presentasjon av hva slags prosjekt det er (format, litt om handling, hvor det er i utviklingen, spesifisering av demografi, osv).

Bidra med innhold til festivalen?

Har du en workshop, et seminar eller et foredrag om noe som kunne passet på Amandusfestivalen? Eller har du en film som kunne passet å vise? På festivalen arrangeres det en rekke arrangementer der vi gir unge filminteresserte mer innblikk i hvordan filmbransjen fungerer, et dypdykk i forskjellige fagfunksjoner, samt mulighet til å se forskjellige filmer – både korte og lange – på det store kinolerretet (gjerne i møte med filmskaperen selv).

Har du noe som kunne vært interessant, kan du gjerne ta kontakt med programsjef Eivind M. Nordengen, så kan vi se på mulighetene for et samarbeid.

Bransjeakkreditering

Det blir mulig å registrere bransjeakkreditering nærmere festivalen.