Amandus for skole

Amandusfestivalen er en festival for alle de som studerer, de som lærer, de som går på skole.

Amandus har lange tradisjoner med å være en filmfestival for skoler og utdanningsinstitusjoner, og vi mener film i skolen – enten det er på ungdomsskole, kulturskole, videregående skole, folkehøgskole eller i høyere utdanning – er et viktig pedagogisk verktøy uansett hvilket nivå man legger seg på.

På disse sidene vil du finne nyttig informasjon om hvordan Amandus kan være verdifullt for ditt undervisningsopplegg.

Spørsmål?