EN

Amandus for skole

Det ligger i navnet – studentfilmfestival … Festivalen er for de som studerer, de som lærer, de som går på skole.

Selv om ordet ‘student’ i Norge kun brukes om de som går høyere utdanning, bruker vi i Amandus den mer internasjonale betegnelsen og ser på alle i et utdanningsløp som studenter, enten det er grunnskole, kulturskole, videregående skole, folkehøgskole eller høgskoler og universiteter. Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival er en filmfestival som i stor grad retter seg mot undervisningsinstitusjoner på alle alderstrinn.

På denne samlesiden vil du finne nyttig informasjon om hvordan Amandus kan være verdifullt for ditt undervisningsopplegg. Klikk deg inn på ditt område nedenfor.

Ungdomsskole

Kulturskole

Videregående skoler og folkehøgskoler

Høyere utdanning

Spørsmål?