Miljø og bærekraft

Amandusfestivalen er en bærekraftig og klimabevisst organisasjon. Som en festival som retter seg mot unge filmskapere, er det en del av vårt samfunnsoppdrag å inspirere fremtidens filmskapere til klimavennlig, forsvarlig og bærekraftig film- og medieproduksjon. Det er derfor viktig for oss som organisasjon å gå foran som et godt eksempel ved å være så bærekraftig og klimanøytral som mulig.

Amandusfestivalen er en bærekraftig og klimabevisst organisasjon. Som en festival som retter seg mot unge filmskapere, er det en del av vårt samfunnsoppdrag å inspirere fremtidens filmskapere til klimavennlig, forsvarlig og bærekraftig film- og medieproduksjon. Det er derfor viktig for oss som organisasjon å gå foran som et godt eksempel ved å være så bærekraftig og klimanøytral som mulig. 

Vi kartlegger vårt klimaavtrykk, og jobber målrettet for å minimere det så godt vi kan. Dette gir utfall i ressursbruk, avfallsbehandling, innkjøp, transportforbruk og valg av leverandører.

Dette er noe vi arbeider med kontinuerlig, og vi jobber aktivt med å forbedre oss og finne nye løsninger. Det er viktig for oss at også samarbeidspartnere til festivalen er miljøsertifiserte, eller har et utsagt fokus på miljø og bærekraft. Her kan du lese mer om vår miljøpolicy.

Amandus Ytring er prosjektet der vi setter fokus på bærekraftig filmproduksjon under festivalen. Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål tar vi opp aktuelle temaer, fra et filmrelevant perspektiv. Temaer vi har hatt tatt opp hittil har vært #Metoo og likestilling i filmbransjen, Mangfold foran og bak kameraet, Demokrati og fake news, og grønne- og bærekraftige filmproduksjoner.

Vi er glade for at våre samarbeidspartnere Lillehammer kino, Lillehammer kommune er sertifisert som et miljøfyrtårn.