Om Amandus

Stiftelsen Amandusfestivalen arrangerer festivaler for ungdom og unge voksne i Norge og Norden. Organisasjonen driver to festivaler, henholdsvis Amandusfestivalen og Amandus Blikkfang.

Amandusfestivalen har vært arrangert helt siden 1987, og har siden etablert seg som den største og viktigste møteplassen for unge filmskapere i Norge. Festivalen avholdes årlig uken før påske i Lillehammer, og over 600 ungdom fra hele Norge reiser hit for å delta på kurs, seminarer og visning av filmer laget av og for ungdom.

Amandus-vinnere 1989.
Vinnere fra Amandusprisutdelingen i 1989. Foto: Sigurd Moe Hetland

Historie

Amandusfestival og videokonkurranse

Amandusfestival og videokonkurranseble startet av Statens filmsentral på midten av 1980-tallet, som en konkurranse for elever ved ungdom- og videregående skoler. Festivalen ­fikk navnet Amandus og en løs tilknytning til Den norske filmfestivalen i Haugesund i 1987. Dette blir regnet som fødeåret til festivalen.

I 1993 fulgte Amandus med Statens filmsentral i det sammensluttede «Norsk filminstitutt» (NFI). Fra 1994 til 1998 var Amandus et samarbeidsprosjekt mellom Ringve videregående skole i Trondheim og NFI. Elevene ved skolen var ansvarlige for gjennomføringen av arrangementet som en del av valgfag i mediekunnskap. Arrangementet vokste seg større med økt deltagelse og et bredere tilbud av aktiviteter.

Lillehammer

I 1999 ønsket Norsk Filminstitutt å knytte Amandusfestivalen til det da nyetablerte utdanningsmiljøet innen film- og fjernsyn på Lillehammer. Fra dette året var festivalen et samarbeid mellom NFI, Lillehammer kino og Høgskolen i Lillehammer (nå Høgskolen i Innlandet) ved Den norske filmskolen og fjernsynsutdanningen. Lillehammer kommune og Oppland fylkeskommune bidro praktisk og økonomisk. I noen år fikk Amandus også verdifull støtte fra Film og Kino. En rekke private selskap har også bidratt med tjenester og verdier i form av reiser, kurs og lignende.

Stiftelsen Amandusfestivalen

I 2005 ønsket Norsk filminstitutt å gi Amandus en klarere regional forankring, uten at det skulle gå utover den nasjonale profilen. Det var også vesentlig å ta vare på den etablerte nettverkskompetansen hos aktører på ulike forvaltningsnivåer. Norsk filminstitutt, Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune og Høgskolen i Lillehammer gikk dermed sammen om å etablere Stiftelsen Amandusfestivalen. Stiftelsen ble formelt godkjent i 2006, og en ny æra i festivalen begynte.

I anledning etableringen av stiftelsen, ble festivalen tatt inn under kongelig beskytterskap av Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit. Kronprinsessen har besøkt festivalen ved to anledninger: først i 2010, og så i 2017 i anledning 30 års-markeringen.

Studentfilmfestival

I 2016 ble Amandusfestivalen sammenslått med Den Norske Studentfilmfestivalen. Dette gjorde at festivalen fikk en ny ekstra målgruppe, og resultatet av omprofileringen har blitt Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival, som i denne formen ble arrangert for første gang i 2017. Festivalen har siden jobbet aktivt med å nå en nordisk målgruppe, og etablere seg som Nordens største og viktigste filmfestival for unge filmskapere.

Flere festivaler

Etter koronapandemien brøt ut i 2020, ble festivalen nødt til å legge om til et digitalt alternativ, og Amandus ONLINE ble født. I to omganger ble festivale arrangert som et heldigitalt alternativ, og fra 2022 ble det arrangert som et supplement til den fysiske festivalen.

2021 ble oppstarten for den nye studentfilmfestivalen som organisasjonen arrangerer. Etter å ha vært sammenslått som én festival i fire år, ble det besluttet at student- og unge voksne-delen av Amandus skulle få sin egen festival, i modell av Den norske studentfilmfestivalen. Dette ble gjort for å styrke fokuset på denne målgruppen, og lage et arrangement som var mer tilrettelagt for disse. Amandus Blikkfang ble født, og ble lagt til september. Vårfestivalen har gått tilbake til å hete Amandusfestivalen.

Festivalsjefer

Listen er fra etter Amandusfestivalen flyttet til Lillehammer, og man begynte å bruke festivalsjef-tittelen i større grad:

Kronprinsessen har besøkt Amandusfestivalen to ganger.
Kronprinsessen har besøkt Amandusfestivalen to ganger. Her fra prisutdelingen i 2010.

Kongelig beskytterskap: Kronprinsesse Mette-Marit

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival sin høye beskytter. Ordningen med beskytterskap fungerer som en anerkjenning av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder i samfunnslivet. Amandus er en av tre filmfestivaler i Norge som har kongelig beskytter. Barnefilmfestivalen i Kristiansand er også beskyttet av Kronprinsessen, mens Den Norske Filmfestivalen i Haugesund er beskyttet av Kronprins Haakon.

Det er viktig å legge til rette for at kreativ skaperlyst og skaperevne kan utvikles til mer enn talent – og virkelig bli til noe. Dette er Amandusfestivalen et godt eksempel på. Derfor er jeg stolt over å være festivalens beskytter

HKH Kronprinsesse Mette-Marit
Kronprinsessen besøkte Amandusfestivalen til 30 års-jubileet i 2017. Her sammen med nominerte deltakere på festivalen.
Kronprinsessen besøkte Amandusfestivalen til 30 års-jubileet i 2017. Her sammen med nominerte deltakere på festivalen. Foto: Torbjørn Olsen

Styret

Stiftelsen Amandusfestivalen står bak festivalen. Stiftelsens styre består av: