EN

Betalingsinformasjon

Informasjon om innbetaling og fakturering til Amandusfestivalen.

Innbetaling

Kontonummer: 1604.14.83826
IBAN: NO3516041483826
BIC / SWIFT: DNBANOKKXXX
Bank: DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Fakturainformasjon

På fakturaen skal følgende informasjon stå om mottakeren:

Stiftelsen Amandusfestivalen
Høgskolen i Innlandet – avdeling Lillehammer
Gudbrandsdalsvegen 350
2624 Lillehammer

Org.nr. 989 467 085

Vi ber om at fakturaer ikke sendes per post til denne adressen. (Høgskolen er for tiden stengt grunnet covid-19-situasjonen, så post som sendes hit blir ikke mottatt før situasjonen endrer seg).

Faktura sendes helst som EHF til organisasjonsnummeret vårt.

Du kan også sende e-post med faktura som PDF-vedlegg til invoice.709733@vismabpo.no. I så fall ber vi deg også sende en kopi til post@amandusfestivalen.no, sånn at vi er sikker på at den kommer frem.

Krav til fakturaen

Relatert til kravene vedrørende salgsdokumentasjon iht. Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8 presiseres det at fakturaen må oppfylle følgende krav:

For å sikre en mest mulig effektiv fakturabehandling ser vi oss dessverre nødt til å måtte returnere fakturaer som ikke oppfyller kravene. Alle fakturaer skal sendes til fakturaadressen, og vi vil ikke akseptere fakturaer som sendes til post- eller kontoradresse.

Personlige utlegg

Har du hatt personlige utlegg tilknyttet Amandusfestivalen som skal tilbakebetales, må du fylle ut et utleggsskjema og legge ved kvitteringer som viser hva pengene er brukt til. Refusjon av utlegg må avtales med festivalen i forkant.

Utleggsskjema finner du her i både Excel- og PDF-format

Kvitteringer legges ved som vedlegg i eposten.

Husk at en gyldig kvittering skal inneholde informasjon om hva som ble kjøpt (bankutskriften som ofte leveres sammen med kvitteringene er derfor ikke en gyldig kvittering), sum på hver enkelt vare og kjøpsdato. Det skal også komme frem hvor varen er kjøpt.

Fysiske kvitteringer teipes på et hvitt ark. Bilagsnummer (jf. utleggsskjemaet) markeres ved siden av kvitteringen.

Du kan også scanne inn eller ta bilde av kvitteringsarket. Merk at kvitteringene må være tydelige på bildet. Ta bilde rett ovenfra og sørg for å ha godt lys. Du kan også bruke en app som eksempelvis CamScanner som vil tilpasse bildene bedre.

Kvitteringer du har mottatt på mail kan lastes ned som egne PDF-er, og legges ved ved siden av. Om du har mulighet til å samle alle kvitteringer til én PDF-fil, og legge inn markeringer på alle bilagsnummer, vil det være å foretrekke.

Utleggsskjema og vedlegg sendes til din kontaktperson (eller til post@amandusfestivalen.no om du ikke har noen).

Eksempler: