Betalingsinformasjon

Informasjon om innbetaling og fakturering til Amandusfestivalen.

Innbetaling

Kontonummer: 1604.14.83826
IBAN: NO3516041483826
BIC / SWIFT: DNBANOKKXXX
Bank: DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo

Fakturainformasjon

På fakturaen skal følgende informasjon stå om mottakeren:

Stiftelsen Amandusfestivalen
c/o Høgskolen i Innlandet – avd Lillehammer
Vormstuguvegen 2
2624 LILLEHAMMER

Org.nr. 989 467 085

Vi er en miljøvennlig organisasjon, så vi ønsker at alle fakturaer sendes digitalt.

Faktura sendes helst som EHF til organisasjonsnummeret vårt.

Du kan også sende en epost som PDF-vedlegg til amandusfestivalen@ebilag.com. Da ber vi deg også sende en kopi til din kontaktperson, eller post@amandusfestivalen.no.

Krav til fakturaen

Relatert til kravene vedrørende salgsdokumentasjon iht. Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 til 5-1-8 presiseres det at fakturaen må oppfylle følgende krav:

For å sikre en mest mulig effektiv fakturabehandling ser vi oss dessverre nødt til å måtte returnere fakturaer som ikke oppfyller kravene. Alle fakturaer skal sendes til fakturaadressen, og vi vil ikke akseptere fakturaer som sendes til post- eller kontoradresse.

Utbetaling som lønn

Skal du ha betalt for et oppdrag fra Amandusfestivalen, men ikke har et enkeltpersonsforetak eller er tilknyttet en organisasjon som kan sende faktura, er det også mulig å få honoraret utbetalt som lønn. Da vil arbeidsgiveravgift og andre avgifter trekkes fra honoraret (dette tilsvarer omtrentlig 25%), i tillegg til skatt. Utbetaling skjer den 12. hver kalendermåned. For utbetaling trenger vi kontonummer og personnummer.

Personlige utlegg

Har du hatt personlige utlegg tilknyttet Amandusfestivalen som skal tilbakebetales, må du fylle ut et utleggsskjema og legge ved kvitteringer som viser hva pengene er brukt til. Refusjon av utlegg må avtales med festivalen i forkant.

Utleggsskjema finner du her i både Excel- og PDF-format

Kvitteringer legges ved som vedlegg i eposten.

Husk at en gyldig kvittering skal inneholde informasjon om hva som ble kjøpt (bankutskriften som ofte leveres sammen med kvitteringene er derfor ikke en gyldig kvittering), sum på hver enkelt vare og kjøpsdato. Det skal også komme frem hvor varen er kjøpt.

Fysiske kvitteringer teipes på et hvitt ark. Bilagsnummer (jf. utleggsskjemaet) markeres ved siden av kvitteringen.

Du kan også scanne inn eller ta bilde av kvitteringsarket. Merk at kvitteringene må være tydelige på bildet. Ta bilde rett ovenfra og sørg for å ha godt lys. Du kan også bruke en app som eksempelvis CamScanner som vil tilpasse bildene bedre.

Kvitteringer du har mottatt på mail kan lastes ned som egne PDF-er, og legges ved ved siden av. Om du har mulighet til å samle alle kvitteringer til én PDF-fil, og legge inn markeringer på alle bilagsnummer, vil det være å foretrekke.

Utleggsskjema og vedlegg sendes til din kontaktperson (eller til post@amandusfestivalen.no om du ikke har noen).

Eksempler: