Amandus for studenter i høyere utdanning

En av Nordens viktigste møteplasser for filmstudenter.

I 2017 ble Amandusfestivalen en studentfilmfestival. I det innebærer det at festivalen utvidet sin målgruppe fra å bare være for filmskapere under 20 år, til å også inkludere studenter i høyere utdanning.

I 2021 får filmstudenter og unge filmskapere mellom 20 og 26 år sin helt egen filmfestival arrangert av Amandus, som har som mål å være den viktigste møteplassen for nordiske filmstudenter.

Filmkonkurranse

Filmkonkurransen for studentfilm på Amandus er den største rene studentfilmkonkurransen i Norge, og en av de største i Norden. Konkurransen er Amanda-kvalifiserende, og filmer herfra har tidligere gjort det svært bra i andre store nasjonale og internasjonale konkurranser. Konkurransen er åpen for alle filmer som er laget i forbindelse med en utdanningsinstitusjon i Norden i løpet av det siste året.

Fristen for å sende inn film til festivalen i 2021 er 20. juni. Den sene fristen gjør det også mulig å melde på eksamensfilmer som ferdigstilles våren 2021.

Har dine studenter laget film, håper vi på at du vil hjelpe oss med å få filmene sendt inn til Amandusfestivalen.

Mange studenter sender inn filmen til festivalen selv, men hvert år går vi også glipp av gode filmer som aldri blir påmeldt. Som ansatt ved utdanningsinstitusjonen eller som fagansvarlig, setter vi stor pris på om du hjelper oss med å få alle spennende filmbidrag inn til festivalen.

Påmeldingsskjemaet er lagt opp til at filmskaperne selv sender inn sine filmer, men om du som lærer eller representant ønsker å sende inn et større antall filmer, kan du kontakte oss på film@amandusfestivalen.no for å få en mer tilpasset løsning.

Filmene blir vurdert av en utvelgelseskomité som plukker ut bidragene som blir vist under festivalen.

Festival og program

Amandus er ikke bare en filmkonkurranse, men byr også på et spennende festivalprogram bestående av filmvisninger, seminarer, verksteder og sosiale settinger hvor deltakerne kan bygge verdifulle nettverk.

Nytt for 2021 er at programmet rettet mot studenter og unge voksne skilles ut som sin helt egen festival, som avholdes på høsten. Mer informasjon om tid, sted og innhold kommer om ikke så lenge.

Filmstudenter som skaper verdifulle kontakter.

Prisutdeling

De beste studentfilmene skal kåres, og under festivalen på høsten 2021 vil vi avholde en egen prisutdeling for filmene på programmet. Dette blir den eneste prisutdelingen i Norge som retter seg spesifikt mot nordisk film laget av filmstudenter og unge voksne.

Mer informasjon om prisutdelingen kommer også på et senere tidspunkt.

Satoe Yoshinari vant for beste lyd med animasjonsfilmen Somewhere Soft i 2019. Filmen var laget ved Høgskulen i Volda.