Amandusfestivalen og Den Norske Studentfilmfestivalen slår seg sammen

Pressemelding
Dette er en eldre artikkel og kan inneholde informasjon som ikke er gyldig lenger.

Sak:

Amandusfestivalen og Den Norske Studentfilmfestivalen slår seg sammen, og gjør det ved å legge 1 og 1 sammen og få 3!

Amandusfestivalen har gjennom en årrekke jobbet seg opp for å bli Norges største og viktigste filmfestival for unge filmskapere under 20 år.  I 2017 feirer festivalen sitt 30 års jubileum, og tiden er inne for å satse enda større! Gjennom å slå seg sammen med Den Norske Studentfilmfestivalen innlemmes ett helt nytt satsningsområde, nemlig filmstudenter fra hele Norden.

Den nye festivalen:

Festivalen får det offisielle navnet AMANDUS -LILLEHAMMER INTERNASJONALE STUDENTFILMFESTIVAL. Den kjente merkevaren beholdes, mens navnet samtidig understreker at dette nå er en festival som har større ambisjoner og som ønsker å nå bredt ut både i Norge, Norden og etter hvert også verden!

Amandus tar fremtidens filmskapere på alvor!

Film er en av de viktigste uttrykksformene unge har i dag, og vi tror det er viktig å starte tidlig. Festivalen ønsker å fange opp de unges stemmer, og nå har vi muligheten til å følge filmskaperne fra de er ungdom til de selv trer inn i den profesjonelle filmbransjen.

Festivalen skal skape et nasjonalt engasjement for film som uttrykksform blant unge, og samtidig gjøre Lillehammer til et attraktivt møtested mellom unge filmskapere, filmstudenter og filmbransjen. Sammen skaper vi en ny og attraktiv filmfestival, og skal bli den viktigste møteplassen for unge filmskapere i Norden.

Den nye satsningen kommer også de yngste til gode

Ungdom under 15 år får en egen helg til å boltre seg i filmens verden gjennom egne konkurranser, verksteder og visninger. Satsningen i alderen 15 – 20 år vil også få et løft gjennom et mer tilpasset program, og et enda større fokus på ulike veier for et liv med film.

Festivalen blir en filmfest for alle i Lillehammer-regionen!

Det skjer mye spennende for unge filmskapere i Lillehammer-regionen, og vi samarbeider tett med den lokale bransjen for å lage egne arrangementer der lokale Lillehamringer fra barn til voksne kan delta på arrangementer og se film de kanskje ikke ser ellers.

Festivalen etablerer også Lillehammer som filmby. Med Norges høyeste utdanninger innen film- og TV-produksjon og et spirende produksjonsmiljø i regionen, er Lillehammer det naturlige møtepunktet mellom fremtidige og nåværende filmstudenter og den profesjonelle filmindustrien. Med ambisjoner om å også se langt utenfor landegrensene, vil mulighetene være svært store for regionen til å posisjonere seg som en bærekraftig filmregion.

Festivalen vil arrangeres fra 22.-26. mars 2017.

Bakgrunn:

Amandusfestivalen har gjennom en årrekke vært Norges viktigste filmfestival for unge filmskapere under 20 år. Festivalen har vært et viktig sted hvor unge filminteresserte kan møte andre interesserte og bygge verdifulle nettverk for fremtiden. Flere filmskapere som i dag arbeider i bransjen har vært innom festivalen som deltaker. I 2017 fyller Amandusfestivalen 30 år, og en sammenslåing og utvidelse vil være en fin markering av festivalens opparbeidede posisjon, men også vise at den tenker fremover og er klar for 30 nye år.

Den Norske Studentfilmfestivalen er vesentlig yngre, men har greid å overleve fem årganger på idealistisk arbeid. Festivalen har vært drevet av studenter ved Høgskolen i Lillehammer, med nær tilknytning til Lillehammer Filmklubb, og har greid å markere seg blant filmstudenter landet rundt som en attraktiv møteplass og en fin visningsarena for studentproduksjonen.

Sammenslåing av de to festivalene har vært i tankene over lengre tid, og nå er endelig tiden inne til å ta det neste steget. Dette vil sikre festivalens kontinuitet og bærekraftighet for fremtiden, samtidig som det vil gjøre det lettere å tenke enda større og bredere, og ta unge filmskapere enda mer på alvor.

Amandus LISF blir med dette Nordens største og viktigste filmfestival for fremtidens filmskapere i aldersspennet 12-26 år. Festivalen er både en breddefestival som når vidt og bredt og som skal inspirere, opplyse og stimulere filminteressen til hele målgruppen, samtidig som den også skal ha en knallhard konkurranse, der kun de aller beste får kjempe om de gjeveste prisene. Festivalens konkurranser skal ha høy prestisje, som enhver ung filmskaper vil drømme om å kunne konkurrere om.

På festivalen skal morgendagens filmskapere få mulighet til å bygge verdifulle nettverk, få et innblikk (og kanskje en fot innenfor!) den profesjonelle bransjen, og selvsagt få dyrke sin interesse for film som kunstform.

For mange deltakere vil Amandus bli det første møtet med en større filmfestival, og med det i bakhodet er selve grunntanken til den nye festivalen at Amandus tar fremtidens filmskapere på alvor!

Festivalen lanserer også ny nettside torsdag 22. september, som vil inneholde en god del praktisk informasjon. Nettsiden vil også utvikles og utvides mer i løpet av nærmeste fremtid. Se www.amandusfestivalen.no

Kontakt:

Stine Marie Solem, festivalsjef
905 18 640 / stine@amandusfestivalen.no

Eivind Myklebost Nordengen, produsent (tidligere co-leder i Den Norske Studentfilmfestivalen)
926 32 355 / eivind@amandusfestivalen.no