Norsk deltakelse på workshop i Polen

Nyheter

For tredje gang sendte Amandus norske deltakere til Polen for å delta på et omfattende verksted for unge voksne filmskapere.

Amandusfestivalen deltok for tredje gang i et samarbeid om et ukes langt verksted i den polske byen Olsztyn. På verkstedet, som gikk under navnet FIELD Film Industry European Leaders’ Days, fikk tolv norske filmskapere i alderen 20 – 30 år delta på en rekke spennende seminarer og kurs, samt jobbe med å utvikle prosjekter og en pitch.

Mye av oppholdet handlet om å skape nettverk på tvers av landegrenser og å kunne orientere seg i et europeisk filmmarked. Flere av kursene handlet spesifikt om dette, og deltakerne jobbet i grupper med andre deltakere fra både Polen, Malta og Ukraina. Å skape relasjoner og nettverk på tvers av landegrenser sto i sentrum. I tillegg ble de introdusert for en rekke andre aspekter innen filmproduksjon.

Foto: Dominik Musiałek

Et av seminarene ble ledet av programsjef i Amandusfestivalen og Amandus Blikkfang, Eivind Nordengen, der temaet var nettopp filmfestivaler. Her ble det snakket om hvordan man som filmskaper kan skaffe seg innpass på festivalene, hva man bør passe på i påmeldigner, og hvordan man kan bruke festivaler til å bygge opp seg selv som filmskaper.

Foto: Dominik Musiałek

Verkstedet ble avsluttet med en presentasjon av pitchene som gruppene utviklet, der de fikk tilbakemeldinger fra flere profesjonelle bransjeaktører.

FIELD ble arrangert som en del av WAMA Film Festival, med Filmforum.pl og Institute Kosmopolis som arrangører, og var støttet med EU-midler.