Skifte av festivalsjef i Amandusfestivalen

Nyheter

Etter 13 år som festivalsjef og daglig leder i Stiftelsen Amandusfestivalen, går Stine Marie Solem over i ny jobb i august. Nåværende programsjef, Eivind M. Nordengen, tar over stillingen.

Stine Marie Solem har vært den lengstsittende festivalsjefen i Amandusfestivalens historie, og hennes periode har vært preget av betydelige og markante endringer. Hun har blant annet ledet sammenslåingen med Den norske studentfilmfestivalen i 2017, etablert den digitale festivalplattformen under pandemien, og opprettet Amandus Blikkfang i 2021. Hun har også stått i spissen for feiringen av både 25- og 30-årsjubileene til festivalen.

– Å jobbe med Amandus har virkelig vært en drømmejobb, med så mange fantastiske mennesker og kreative talenter, både i organisasjonen, i programmet, og blant alle de unge deltakerne på festivalen. Det er selvfølgelig litt vemodig å skulle gå videre, men det er betryggende å vite at festivalen er i trygge hender med Eivind. Jeg ser frem til å følge utviklingen videre, og gleder meg til å besøke festivalen som publikum, sier Solem.

Solem vil fortsette å bidra til filmfeltet i sin nye rolle som kino- og scenesjef ved Rådhusteatret i Kongsvinger, hvor hun blant annet vil jobbe for et godt filmtilbud for barn og ungdom.

Eivind M. Nordengen, som tar over som festivalsjef fra 1. august, har vært en sentral del av festivalens team siden 2017. Han fungerte også som vikarierende festivalsjef i 2020, et år som var sterkt preget av koronapandemien.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer som festivalsjef for Amandusfestivalen og Amandus Blikkfang. Det er en drøm å få jobbe med Norges sprekeste filmfestival, og det er utrolig gøy å oppdage, oppleve og følge så mye filmtalent. Amandus er Norges viktigste arena for ung filmkultur, og har vært en essensiell bidragsyter til norsk filmbransje i snart fire tiår. Det er med andre ord med en viss ærefrykt jeg tar på meg jobben med å lede organisasjonen og det viktige arbeidet med å skape engasjement for film blant unge og tilby en arena for nye filmtalenter, sier Nordengen.

Amandus Blikkfang 26. – 28. september, blir derfor den første festivalen Nordengen leder som ny festivalsjef.