Amandusfestivalen markerer skeivt kulturår 2022 og åpner manuskonkurransen

Nyhetsartikkel

Skeivt kulturår blir utgangspunktet for årets Amandus YTRING-prosjekt, og med det lanserer vi også årets manuskonkurranse.

Dette er en eldre artikkel og kan inneholde informasjon som ikke er gyldig lenger.

I 2022 er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge, og dette markeres gjennom begivenheten Skeivt kulturår. En rekke festivaler, arrangementer og andre aktører vil gjennom året markere dette, og vi i Amandus vil selvsagt gjøre det samme.

Mye bra har skjedd for likestillingen av legninger og kjønnsidentiteter i samfunnet, men til stadighet blir vi også påminnet om at vi har et godt stykke å gå. I tillegg lever vi i en verden der veldig mange land dessverre har veldig negative syn på andre legninger.

Vi lanserer derfor nå at årets tema i det faste sideprosjeket vårt Amandus YTRING vil omhandle skeiv film og spørsmål knyttet til skeives representasjon i filmbransjen.

Vi vil på nyåret komme mer tilbake til innholdet i prosjektet, men kan nå annonsere manuskonkurransen vår, som har fått tematikken «Kjærlighet for alle». Skriv et manus eller en tekst med en filmidé på opp til tre sider, og send det inn til oss innen 1. mars.

6-8 prosjekter blir plukket ut til å få delta på et manusverksted, der skribentene får profesjonell veiledning til å videreutvikle dem. Til slutt vil prosjektene vurderes av en jury som vil kåre en vinner på prisutdelingen under Amandusfestivalen i april.

Les mer om konkurransen her.