Priser

Oversikt over prisene som deles ut på festivalen.

På Amandus Blikkfang deles det ut en rekke priser til de nominerte filmene. Festivalen har en hovedjury som står for de fleste prisene. I tillegg kommer det noen spesialpriser.

Juryens fagpriser

Disse prisene trekker frem spesifikke fagfunksjoner som juryen vil hedre. Her er det som regel enkeltpersoner fra en film som mottar prisen.

De faste prisene er:

Juryens sjangerpriser

Juryen velger også vinnere innen de spesifikke sjangerne/kategoriene:

Amandakvalifisering

Juryen velger også ut to filmer som blir Amanda-kvalifisert. Disse filmene må være norske, så dersom det ikke er norske filmer blant de andre vinnerne, velger juryen to filmer som blir kvalifisert for Amanda.

Amandus har vært en Amandakvalifiserende festival siden 2018, og sender derfor hvert år inn filmer fra våre festivaler til Amandaprisens kortliste for beste kortfilm. Dette er en eksklusiv liste på i underkant av 20 filmer som er plukket ut av forskjellige festivaler i Norge.

Dette er den listen som Amandajuryen ser gjennom og bestemmer både nominerte og vinner ut fra.

Andre priser

I tillegg til hovedjuryens priser har vi også noen andre spesialpriser på festivalen

Det kan også komme på flere priser etter hvert.