33rd festival
01–04 April 2020
  • Norsk
  • Amandus INPUT

    Besøk fra Duhok International Film Festival

    Under Amandusfestivalen fikk vi besøk fra Shamal Sabri og Bina Qeredaxi fra Duhok internasjonale filmfestival i Kurdistan som Marius fikk et intervju med.