EN

Amandus INPUT

Intervju, Podcast

Besøk fra Duhok International Film Festival

Under Amandusfestivalen fikk vi besøk fra Shamal Sabri og Bina Qeredaxi fra Duhok internasjonale filmfestival i Kurdistan som Marius fikk et intervju med.