• Amandus arrangerer «Snakkomdet» – seminar om varslingsrutiner

    Amandusfestivalen inviterer til seminar i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer fredag 23. februar.

    23. februar setter Amandus lys på virkeligheten #metoo og #stilleforopptak har blottlagt. Hva er seksuell trakassering? Hvordan varsler vi om tilfeller som er ubehagelige? Hva gjør vi om vi ser noe vi reagerer på?

    I samarbeid med Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer legges skolens varslingsrutiner frem. Rektor Kathrine Skretting, festivalsjef Linda Steinhoff, kommunikasjonsansvarlig/prorektor/styreformann Jens Uwe Korten og studenter ved høgskolen informerer om rutiner og forskjellige forberedelser vi gjør i forkant og under festivalen.

    Vi vil invitere alle studenter, ansatte og alle med tilknytning til Amandus til å komme å høre på i auditorium A.

    Du er velkommen til å bry deg!